måndag 13 september 2021

Dagens citat

"Händelserna var av en sådan natur att jag ansåg att det fanns all anledning att vara orolig över utvecklingen. ... Det här var obehagligt och det är inget som man önskar sig. ... Och man ser sig omkring och hoppas att människor som inte är i så stor obalans får relevant hjälp."

Baldur Borgþórsson, ersättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige i Reykjavík, i Vísir om att han hotats av samma person som misstänks ha skjutit mot borgmästaren Dagur B. Eggertssons bil och flera politiska partiers lokaler - läs mer här.