söndag 12 september 2021

Dagens citat

"Detta är det första steget i att röra oss mot de åtgärder som kan behöva vidtas. På osäkerhetsnivån utökar vi först och främst undersökningarna, vi utökar mätningarna och följer med noggrannare. Vi ser över våra beredskapsplaner och ser om det är som det ska med kommunikationer i området och annat. För att säkra att vi är fullt beredda om det skulle behöva vidtas åtgärder."

Víðir Reynisson, chef för räddningstjänsten, i RÚV om myndigheternas beslut att höja beredskapen för ett vulkanutbrott vid Askja efter sju centimeters landhöjning på en dryg månad - läs mer här.