lördag 11 september 2021

Dagens citat

"Vi har lärt av erfarenheten - det som skedde där i månadsskiftet juni-juli när vi avvecklade allt och trodde att det var riskfritt. Det visade sig vara att gå för snabbt framåt och det har stor betydelse att vi tar sakerna försiktigt."

Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir i Morgunblaðið om att hon räknar med att lätta på coronarestriktoner i långsam takt - läs mer här.