torsdag 2 september 2021

Färre män vill använda isländskt könsneutralt pronomen

Nio av tio kvinnor använder det könsneutrala pronomenet hán om en person ber om det. Men bara sju av tio män skulle göra samma sak. Det är framför allt yngre personer som respekterar en persons val av pronomen. Ett skäl till att vissa tvekar om könsneutrala pronomen är att de är rädda för att göra fel. Det visar Lilja Guðmundsdóttirs uppsats i sociologi vid Háskóli Íslands.

I kölvattnet av debatten om det könsneutrala pronomenet hen i svenskan väcktes en liknande debatt på Island. I isländskan är nu hán det mest utbredda könsneutrala pronomenet - även om också och hín används i viss utsträckning.

Svenskans hen har en mycket bredare användning. Pronomenet används inte bara om personer som inte vill identifiera sig som män eller kvinnor. Det används också när könet är okänt, saknar betydelse eller anonymiseras.

Isländskans hán används i första hand om transpersoner. I sällsynta fall förekommer det även i texter där det refereras till personer av okänt kön.

Pronomenet hán har bland annat lyfts fram av Samtökin 78, en organisation som arbetar för hbtqi-personers rättigheter. Samtökin 78 har de senaste åren efter samråd med språkvetare lanserat en rad nya ord för just transpersoner. Tidigare i år introducerade de nyorden kvár ('vuxen person som inte identifierar sig som man eller kvinna'), stálp ('barn eller ungdom som inte identifierar sig som man eller kvinna') samt mágkvár och svilkvár (som anger samma släktrelation som svåger och svägerska).

Hán har debatterats en hel del på Island - även om debatten inte varit lika omfattande eller känsloladdad som när diskussionen om hen kulminerade i Sverige 2012. Även om det inte är ett pronomen som alla använder har debatten fått en hel del uppmärksamhet utanför berörda grupper.

Men attityderna till det könsneutrala pronomenet skiftar. Det visar en uppsats i sociologi av Lilja Guðmundsdóttir. Hon har undersökt hur olika grupper ser på hán. Där finns stora skillnader bland annat efter kön och ålder.

Hela 90 procent av kvinnorna svarar att de använder hán om en person vill bli omtalad med det pronomenet. Men det är bara 70 procent av männen som skulle respektera samma önskan. Sett till befolkningen som helhet är det 85 procent som anpassar sitt val av personligt pronomen efter den omtalades önskemål.

Bland islänningar i åldern 18 till 30 år är det 90 procent som anpassar sitt val av pronomen. Nästan lika många i övriga åldersgrupper gör samma val - men med undantag för personer som har fyllt 70 år. Här är det 59 procent som använder hán på uppmaning från den omtalade personen.

Vanliga skäl till att avstå från att använda könsneutrala ord är att talarna är rädda för att göra fel och för att såra någon. Många tycker också att språk som betraktas som könsneutralt och inkluderande är komplicerat - men det är en åsikt som har betydligt mindre spridning bland hbtqi-personer.

Enkäten besvarades av 1 800 personer. Hela 86 procent kände till det könsneutrala pronomenet hán. Samtidigt uppger nio av tio att de skulle göra sitt bästa för att använda de ord som en hbtqi-person önskade. Men en av åtta svarar att de inte förstår syftet med könsneutrala nyord.

Här kan du läsa mer om hán.