fredag 10 september 2021

Höjd beredskap för vulkanutbrott i Askja efter landhöjning

Nu höjer myndigheterna beredskapen för ett utbrott vid Askja. Skälet är den kraftiga landhöjning som påbörjades i början av augusti. Sedan dess har marken rest sig hela sju centimeter. Den troliga förklaringen är magma som flödar in på två till tre kilometers djup. Dessutom ändras färgkoden för flygtrafik ovanför vulkanen.

Det har gått 60 år sedan Askjas senaste utbrott. Sedan dess har marken kring vulkanen sjunkit. Men i början på augusti tog utvecklingen en ny riktning. Då påbörjades en period med mycket snabb landhöjning.

Hittills har marken stigit med drygt sju centimeter. Det motsvarar alltså en landning på mer än en centimeter i veckan.

Den troliga förklaringen är enligt Veðurstofa Íslands magmainflöden på två till tre kilometers djup. Allt tyder på att det är magma som nu stiger uppåt mot ytan.

Nu höjer myndigheterna beredskapen för ett eventuellt vulkanutbrott i Askja. Den höjs till osäkerhetsnivån - vilket betyder att det handlar om en situation som behöver övervakas noga eftersom den kan leda fram till en allvarlig händelse.

Magma tros dock inte vara så nära ytan att det finns någon risk för att ett utbrott skulle vara nära förestående. I nästa vecka ska myndigheter och forskare samlas för att diskutera läget. Då kommer de också att skärpa bevakningen av Askja med hjälp av bland annat fler gps-mätare som analyserar landhöjningen.

Dessutom har Veðurstofa Íslands ändrat färgkoden för flygtrafik över Askja från grönt till gult. Den gula färgen symboliserar att vulkanen visar tecken på aktivitet utöver det normala.

Sedan tidigare har även Grímsvötn gul status. I Geldingadalir - där ett utbrott började för snart sex månader sedan - är färgkoden alltjämt orange. I det här fallet står den orange färgkoden för ett pågående utbrott som inte producerar någon aska.

Här kan du läsa mer om Askja.