söndag 5 september 2021

Isländska vaccinmotståndare bildar politiskt parti

Ansvarsfull framtid blir namnet på det parti som vaccinmotståndare bildar inför höstens alltingsval. Partibildningen är en fortsättning på de diskussioner och demonstrationer som har anordnats av ett nätverk som motsätter sig vaccinering och coronarestriktioner. Partiet tänker gå till val på tre löften som inte är förhandlingsbara.

Nätverket Coviðspyrnan har under coronapandemin anordnat flera demonstrationer mot restriktioner som syftar till att förhindra smittspridning. Medlemmarna har också bildat opinion både mot restriktioner och vaccinering. Hittills har dock gruppen inte gjort några större avtryck i debatten.

Jóhannes Loftsson har varit tongivande i nätverket. Han har också tagit initiativ till partiet Ansvarsfull framtid. Partibildningen är en förlängning av nätverkets arbete. Ansvarsfull framtid ska ställa upp i höstens alltingsval.

Ansvarsfull framtid går till val på tre löften som inte är förhandlingsbara. Jóhannes Loftsson säger i DV att partiet kan tänka sig att stödja olika regeringskonstellationer - så länge som de går med på de tre kraven:
"Vi kommer inte att backa från dem och kan stödja en minoritetsregering till vänster eller höger som står bakom detta."
Det första kravet är att läkemedlet Ivermectin ska användas i behandlingen av covid-19. Dessutom ska det bli förbjudet att vaccinera personer som inte har fyllt 18 år mot coronaviruset. Det andra kravet är att utreda om coronarestriktionerna har brutit mot grundlagen och om de har orsakat skador. Sådana skador ska prövas i domstol. Samtidigt kräver partiet att inga tvingande restriktioner ska införas.

Det tredje löftet är att den public service-avgift som i dag går till RÚV ska fördelas på ett annat sätt. Medborgarna ska själva få välja vilka medier eller kulturinstitutioner som ska få de egna skattekronorna.