tisdag 28 september 2021

Rösträkning bröt mot vallagen - krav på omval på Island

Efter rösträkningen låg valsedlarna framme i en låst sal på Hótel Borgarnes. När de senare räknades om förändrades resultatet tillräckligt mycket för att sätta igång en karusell av mandatbyten. Nu vill Piratpartiets toppkandidat Magnús Davíð Norðdahl göra om hela valet i den nordvästra valkretsen. Även i söder räknades resultatet om under gårdagen.

De tre regeringspartierna säkrade i lördagens val 37 av 63 mandat i alltinget. Resultatet innebär att koalitionen kan regera vidare. Ledarna för Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet hade i går de första samtalen om att bilda regering på nytt. Diskussionerna kommer att fortsätta under veckan.

Gårdagens möte i regeringskansliet mellan Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir, Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson och Framstegspartiets Sigurður Ingi Jóhannsson varade i två timmar. De träffas på nytt i dag.

Men uppmärksamheten riktades i första hand mot rösträkningen i den nordvästra valkretsen. Valnämnden rapporterade in resultatet vid sjutiden på söndagsmorgonen. Därefter gick rösträknarna hem för att sova.

Under tiden förvarades valsedlarna öppet i en låst sal på Hótel Borgarnes där rösträkningen ägde rum. Vallagen säger att valsedlarna ska förseglas. Det rör sig alltså om ett uppenbart brott mot vallagen.

Avståndet mellan flera partier var så knappt att valnämnden bestämde sig för att räkna om rösterna på söndagseftermiddagen. Då ska bland annat Piratpartiets toppkandidat Magnús Davíð Norðdahl ha begärt att få vara med. Därför uppmanade han valnämnden att vänta med att påbörja omräkningen. Ändå valde nämnden att börja räkna rösterna på nytt.

Förändringarna var små. Nu var det 17 668 valsedlar som räknades mot 17 666 i den första räkningen. Antalet blanka röster ökade från 382 till 394 medan antalet ogiltiga steg från 24 till 35. Och det var tillräckligt för att föranleda en omfördelning av utjämningsmandaten. 

En av dem som försvann var Centerpartiets Karl Gauti Hjaltason. Han valde redan i går att anmäla förfarandet och att kräva en omräkning i hela landet. Magnús Davíð Norðdahl har anmält valet till den nämnd i alltinget som utfärdar valprotokoll - det bevis som säger att en person faktiskt valts in i alltinget. Kravet är att genomföra ett nytt val i den nordvästra valkretsen.

Magnús Davíð Norðdahl skriver på Twitter att resultatet i valkretsen inte längre har någon trovärdighet. 
Vidare skriver han på Twitter att det är ett rimligt och rättvist krav att göra om valet.

Ingi Tryggvason, valnämndens ordförande i den nordvästra valkretsen, säger till RÚV att det är uteslutet att någon utomstående skulle ha kunnat komma åt valsedlarna. Han berättar också att valnämnden nu gjort som tidigare och låtit valsedlarna ligga framme efter rösträkningens slut.

På riksnivå har valnämnden begärt in rapporter från de olika valkretsarna. Dessa rapporter ska sedan utgöra underlag för nämndens beslut. Valnämnden har inte ansett att det funnits behov att räkna om rösterna i samtliga valkretsar.

I den södra valkretsen fattades det i går beslut om att räkna om rösterna. Då hade Självständighetspartiet, Gröna vänstern, Piratpartiet och Islands socialistparti begärt en omräkning. Även här var det mycket jämnt. Bara sju röster skilde mellan Centerpartiets Birgi Þórarinsson och Gröna vänsterns Hólmfríður Árnadóttir.

Även här hade omräkningen kunnat få stora konsekvenser för fördelningen av utjämningsmandat i hela landet. I den södra valkretsen räknades rösterna om i Selfoss med möjligheter för allmänheten och partiföreträdare att vara på plats. Valnämnden var färdig vid midnatt men omräkningen påverkade inte resultatet.

Här kan du läsa mer om valet på Island.