onsdag 8 september 2021

Självständighetspartiet störst - Centerpartiet på väg ut

Självständighetspartiet är dubbelt så stora som nummer två i isländsk politik. Tillsammans med Gröna vänstern och Framstegspartiet behåller partiet majoriteten i alltinget. Samtidigt hamnar både Centerpartiet och Folkets parti under femprocentsspärren - men Folkets parti får ändå ett mandat. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Visír.

Inför alltingsvalet den 25 september har Centerpartiet presenterat en rad spektakulära vallöften. En tredjedel av aktierna i statligt ägda Íslandsbanki ska delas ut till medborgarna och varje medborgare ska också få en utbetalning på 100 000 isländska kronor för de naturresurser som nyttjas av företag.

Trots de storslagna löftena fortsätter partiet att sjunka i opinionen. Under pandemin har partiledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson inte lyckats höras i debatten. Inte heller nu i valrörelsens slutskede har Centerpartiet fått gensvar hos väljarna.

I den nya väljarbarometern från Maskína får Centerpartiet bara 4,5 procent - vilket gör att partiet inte klarar alltingets femprocentsspärr. Det är partiets sämsta siffra någonsin hos Maskína.

Även Folkets parti får 4,5 procent. Men partiet lyckas ändå rädda ett mandat i alltinget. I den södra valkretsen är stödet för Folkets parti så stort att partiet får ett valkretsbundet mandat. Därmed skulle toppkandidaten Ásthildur Lóa Þórsdóttir bli partiets enda representant i alltinget.

Självständighetspartiet får 23,9 procent och är därmed dubbelt så stora som tvåan Gröna vänstern med 12,5 procent. Koalitionspartnern Framstegspartiet får 11,5 procent.

Om detta var ett valresultat skulle den sittande trepartkoalitionen kunna regera vidare. Självständighetspartiet får sjutton mandat medan både Gröna vänstern och Framstegspartiet får åtta mandat. Tillsammans har de tre partierna 33 av 63 mandat i alltinget.

Socialdemokraterna får 12,3 procent och åtta mandat, Renässans 11,7 procent och åtta mandat samt Piratpartiet 11,2 procent och åtta mandat.

Islands socialistparti fortsätter att gå framåt och har nu stöd av 7,9 procent av väljarna. Det skulle ge partiet fem mandat.

För att bilda majoritet utan Självständighetspartiet måste minst fem andra partier gå ihop. Och en sådan koalition får minsta möjliga majoritet - med 32 av 63 mandat - om den inte tar in ett sjätte parti i regeringen.

Här kan du läsa mer om alltingsvalet.