tisdag 12 oktober 2021

10 000 jordskalv i ny serie på Reykjanes

10 000 jordskalv har nu skett vid Keilir på Reykjanes de två senaste veckorna. Av dessa har 18 haft en magnitud på minst 3 - och ytterligare ett så kraftigt skalv inträffade i går. Jordskalven kan förmodligen kopplas till magmarörelser. Än så länge finns dock ingen onormal landhöjning som skulle kunna förebåda vulkanisk aktivitet.

På kvällen den 18 september strömmade lava ur kratern i Geldingadalir för kanske sista gången. Det har snart gått fyra veckor sedan dess. I nuläget pågår inga rörelser i jordskorpan som indikerar att ny magma skulle vara på väg att nå kratern. Utbrottet skulle alltså kunna vara över. I så fall varade det ett halvår men med flera längre pauser.

Nio dagar senare - den 27 september - började en jordskalvssvärm vid Keilir, ett berg som ligger i ena änden av den underjordiska magmakanal som öppnade sig i samband med de jordskalv som ledde fram till utbrottet i Geldingadalir. Sedan dess har skalvserien fortsatt.

Nu har 10 000 jordskalv inträffat vid Keilir på två veckor. Som mest har antalet jordskalv varit omkring 1 500 om dagen den 6 oktober.

Av dessa jordskalv har 18 haft en magnitud på minst 3. Det hittills största skalvet ägde rum förra lördagen och uppmättes till 4,2. Helgens kraftigaste skalv skedde 21.19 i söndags. Det hade en magnitud på 3,2.

Inte heller här finns just nu några rörelser i jordskorpan som tyder på att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Än så länge sker också skalven på ganska stora djup. Om skalven beror på magmarörelser har magman en bit kvar upp till ytan.

Veðurstofa Íslands har analyserat satellitbilder från den 23 september till den 5 oktober. Där syns inga förändringar som kan kopplas till magmarörelser. Samtidigt kan dock magma röra sig uppåt mot jordskorpan på så stora djup att den i dagsläget inte föranleder någon landhöjning.

Här kan du läsa mer om jordskalven på Reykjanes.