fredag 29 oktober 2021

Dagens citat

"Det säger oss inte vilken utbredning lavan får eller vilken yta den täcker utan bara vilken som är den mest sannolika vägen för den. Det är också det viktigaste som vi behöver för att reagera. Om vi vet att utbrottet är här så kan vi lägga in det i programmet och då kan vi se vilken den mest sannolika vägen för hur den ska strömma och utifrån hur snabbt den rör sig kan vi säga: 'Ni har två eller tio timmar eller två eller tre veckor'."

Þor­vald­ur Þórðar­son, professor i vulkanologi vid Háskóli Íslands, i Morgunblaðið om de prognoser som görs för att kartlägga lavans troliga spridning vid nya vulkanutbrott.