måndag 18 oktober 2021

Dagens citat"Besättningen satte igång med att dra kropparna bort från stranden i Melavík och det gick bättre än förväntat. Kropparna har dragits med kustbevakningsfartygets småbåtar och de har därefter lyfts ombord kustbevakningsfartyget och det är nu många som har samlats där. Sedan räknar de med att segla bortom tidvattenströmmarna och därefter släppa dem i havet på stora djup norr om Langanes."

Ásgeir Erlendsson vid kustbevakningen i Fréttablaðið om det femtiotal grindvalar som strandade vid Melavík i Trékyllisvík i Árneshreppur och som drogs ut till havs av kustbevakningens fartyg Þór.