torsdag 7 oktober 2021

Kvinna vill skiljas från asylsökande som lämnat Island

Efter att inte ha sett eller hört ifrån sin make på drygt ett år stämmer nu makan honom vid Héraðsdómur Reykjavíkur. Syftet är att ta ut skilsmässa - något som inte har varit möjligt eftersom han inte har gått att nå eller har fått ge sin syn på saken. Mannen kom till Island som asylsökande. Han tros ha lämnat landet i december 2019.

I augusti 2018 flyttade en kvinna i 40-årsåldern ihop med en asylsökande man. Senare gifte de sig. Men i december 2019 tog förhållandet slut. Sedan dess har kvinnan inte fått tag på mannen.

I maj förra året vände sig kvinnan till myndigheterna för att ta ut skilsmässa. Svaret kom två dagar senare. Eftersom mannen inte hade inkommit med några handlingar kunde inte begäran behandlas.

Beskedet innebar att kvinnan fick fortsätta söka efter mannen. Men hon har trots omfattande sökande fortfarande inte lyckats lokalisera honom. Han tros ha lämnat Island strax efter att de separerade. Han befinner sig alltså med all sannolikhet utomlands utan någon känd adress.

Nu stämmer kvinnan mannen vid Héraðsdómur Reykjavíkur. Kravet är att paret ska skiljas.

I stämningsansökan berättar kvinnan att hon inte ser några möjligheter att fortsätta äktenskapet. En sådan möjlighet att ta ut skilsmässa trots att motpartens inställning inte är känd finns i äktenskapsbalken. Samma lag gör det också möjligt att ta ett sådant fall till domstol om parterna inte är överens.

Lagen säger även att en bodelning är en förutsättning för skilsmässa. Kvinnan anser att kravet inte går att tillämpa i det här fallet eftersom maken inte har gått att nå. Själv har hon inga tillgångar och hon gör inte anspråk på några av mannens tillgångar. Han har heller inga kända tillgångar på Island.

Vidare uppger hon att de inte har några gemensamma barn, ingen gemensam egendom och inga fordringar på varandra. Därför anser hon att det är möjligt att fullfölja skilsmässan trots att en bodelning är omöjlig.

Enligt stämningsansökan - som har publicerats i Lögbirtingablað - ska mannen infinna sig i rätten, svara för sig och lägga fram nödvändiga dokument. Om han inte dyker upp är det troligt att domstolen väljer att förklara äktenskapet avslutat.

Här kan du läsa mer om ett liknande fall.