måndag 25 oktober 2021

Ordförande förnekar lagbrott i valet till alltinget

Allt gick korrekt till i alltingsvalet i den nordvästra valkretsen och den omstridda omräkningen av röster var inget lagbrott. Det hävdar nu tre av valnämndens ledamöter i en inlaga till alltinget där de bemöter anmälningarna från tio olika personer. Men en lång rad påståenden i inlagan står i direkt motsägelse till uttalanden som tidigare gjorts av ordföranden Ingi Tryggvason.

I dag har det gått en månad sedan alltingsvalet på Island. Trots att de tre regeringspartierna - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - är överens om att regera vidare har de inte presenterat någon regeringsförklaring. Inte heller finns det något definitivt besked om en fortsatt koalition.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, alltingsledamot för Gröna vänstern, säger till Vísir att alltinget inte kommer att sammankallas förrän turerna kring rösträkningen i den nordvästra valkretsen är utredda. Innan dess kommer heller inte regeringen att lägga fram någon regeringsförklaring.

Beslutet att räkna om rösterna i nordväst präglar alltjämt efterspelet efter valet. Vid sjutiden på söndagsmorgonen efter valnatten rapporterade valnämnden in ett resultat. Det meddelades också att det var de slutliga siffrorna från den nordvästra valkretsen.

Men rösträknarna noterade att det bara fattades några få röster för att fördelningen av utjämningsmandat skulle påverkas. Därför bestämde de sig på förmiddagen för att räkna om rösterna. Resultatet blev att fem politiker miste sina platser i alltinget när utjämningsmandaten gick till fem andra kandidater.

Omräkningen i sig var något av en sensation. Än mer uppmärksamhet fick själva förfarandet. Valsedlarna hade förvarats helt öppet i en sal på Hótel Borgarnes - trots att vallagen säger att de ska förvaras förseglat. Dessutom hade Ingi Tryggvason, valnämndens ordförande, varit ensam i salen i en halvtimme.

Inledningsvis hävdade Ingi Tryggvason att salen hade varit låst och att ingen obehörig hade varit inne i den. Det har senare visat sig vara felaktigt. Åtminstone tre anställda har tagit bilder på valsedlarna inifrån salen efter att den första rösträkningen avslutats. Övervakningskameror visar vilka som har gått in i salen under tiden - men de visar inte vad de gjort där.

Besöken i salen var enligt Stundin ett tiotal. Personerna uppehöll sig som längst två och en halv minut i salen.

Turerna kring rösträkningen ledde till att valnämnden på riksnivå begärde in bekräftelser från samtliga valkretsar på att allt gått rätt till. Från den nordvästra valkretsen kom ingen sådan bekräftelse.

I en inlaga till alltinget hävdar nu Ingi Tryggvason att valnämnden har följt vallagen. I inlagan bemöter han och ytterligare två ledamöter tio av de anmälningar som gjorts mot förfarandet. De anser nu alltså att vallagen följts. På en rad punkter går Ingi Tryggvason emot information som han tidigare lämnat i intervjuer.

Nu anser han att det inte var ett lagbrott att inte försegla valsedlarna. Skälet är att rösträkningen inte var färdig. Eftersom han nu hävdar att den alltjämt pågick fanns det heller inget lagkrav på att försegla dem. Vidare skriver han att det färdiga resultatet som meddelades på söndagsmorgonen inte skulle ha varit ett slutresultat.

Även detta är ett anmärkningsvärt påstående eftersom valnämnden själv klockan 7.15 på söndagen meddelade riksvalnämnden att rösträkningen var färdig. Beslutet att räkna om rösterna fattades först flera timmar senare.

När han tidigare fått frågor om rösträkningen har Ingi Tryggvason att valsedlarna aldrig förvarats förseglade i den nordvästra valkretsen. Denna rösträkning ska ha genomförts på samma sätt som tidigare när han varit ordförande för valnämnden.

I inlagan skriver Ingi Tryggvason och två kollegor vidare att medierna har publicerat en rad felaktiga uppgifter om rösträkningen som inte förtjänar att kommenteras. De uppger dock inte vilka dessa felaktigheter skulle vara. Dessutom hävdar de att vissa av anmälningarna om rösträkningen är brottsliga eftersom de utgör falsk tillvitelse.

Två av ledamöterna har inte skrivit under inlagan. De inväntar i stället polisens utredning av händelsen.

I förra veckan besökte den nämnd i alltinget som behandlar anmälningarna själva Hótel Borgarnes. Syftet med besöket var att skaffa sig en tydligare bild av förhållandena på platsen.

Om turerna skulle leda fram till ett nyval i den nordvästra valkretsen kan 16 av alltingets 63 ledamöter påverkas. Den nordvästra valkretsen har sju ordinarie mandat. Dessutom har resultatet inverkan på nio utjämningsmandat.

Nämnden i alltinget kommer inte att ta något beslut förrän efter fredag. Då går fristen att överklaga valresultatet ut.

Polisen ska enligt RÚV ha gett ledamöterna i valnämnden den nordvästra valkretsen att betala böter för brott mot vallagen. Böterna är på 150 000 isländska kronor per person för ledamöterna och 250 000 kronor för Ingi Tryggvason. Om de inte betalar böterna kan fallet gå vidare till åtal.

Här kan du läsa mer om turerna kring rösträkningen i alltingsvalet.