söndag 17 oktober 2021

Piratpartiet är modernast och intressantast på Island

Piratpartiet är modernast, intressantast och sticker ut mest. Det är också det parti som är bäst på att förstå unga människors behov. Centerpartiet är däremot det isländska parti som uppfattas som mest gammalmodigt. Dessutom talar partiets politik till färst väljare. Det visar en undersökning utförd av varumärkesbyrån Brandr.

I samband med alltingsvalet har Brandr kartlagt väljarnas attityder till partierna som varumärken. Resultaten går i många fall i linje med opinionsmätningarna. Piratpartiet har till exempel flest sympatisörer bland yngre väljare - och enligt Brandrs kartläggning är det också Piratpartiet som har störst förståelse för unga människors behov.

Piratpartiet rankas dessutom som Islands modernaste och intressantaste parti. Det är även det parti som anses sticka ut mest i det politiska landskapet. Men när det gäller att utforma en politik som talar till den enskilda väljaren hamnar Piratpartiet på femte plats.

Det parti som tilltalar flest är Gröna vänstern - trots att stödet minskade kraftigt i valet. Skälet är att Gröna vänstern är ett parti som förhållandevis få ogillar. Självständighetspartiet lockar dubbelt så många väljare men rankas lägre eftersom många ogillar partiet. Det är också Självständighetspartiets program som är mest känt bland väljarna.

Självständighetspartiet får bottenbetyg i miljöfrågor och anses vara det näst ohederligaste partiet efter Centerpartiet. Det är förklaringen till att många av Gröna vänsterns anhängare inte uppskattar regeringssamarbetet med Självständighetspartiet. Däremot har Självständighetspartiets sympatisörer mer positiva känslor för Gröna vänstern.

Valets stora vinnare var Framstegspartiet. Ändå är det åtskilliga väljare som är osäkra om partiets politik. Många röstade ändå på Framstegspartiet - trots att de hade bättre kunskaper om Självständighetspartiets politik.

Centerpartiet var valets stora förlorare. Jämfört med valet 2017 halverades stödet. Centerpartiets politik var enligt Brandr också den som tilltalade färst väljare. Centerpartiet sågs som gammaldags och ointressant. Partiet hade heller ingen förståelse för unga människors hjärtefrågor.

Även partiledningen är starkt ifrågasatt. Centerpartiet hamnar i botten när det gäller pålitlighet, hederlighet och ledarskap. Dessutom anses partiet sakna intresse för miljö och jämställdhet.

Centerpartiet är även det mest misstrodda partiet. Störst förtroende åtnjuter Gröna vänstern följt av Framstegspartiet och Piratpartiet.

Här kan du läsa mer om alltingsvalet.