onsdag 13 oktober 2021

Sex av tio vill se Katrín Jakobsdóttir som statsminister

En majoritet av islänningarna vill att Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir fortsätter som statsminister. Stödet för henne har stärkts avsevärt den senaste månaden. Samtidigt är det färre som tycker att Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson ska ta över som statsminister. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Vísir.

En regeringsförklaring är sannolikt ytterligare ett par veckor bort. Ändå pekar allt i dagsläget på att Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet regerar vidare. Allt pekar också på att Katrín Jakobsdóttir fortsätter som statsminister.

Men hur ministerposterna ska fördelas är alltjämt oklart. Inte minst Framstegspartiet vill få större inflytande efter ökningen i valet i slutet på september. Ekvationen är svår att lösa eftersom de tre regeringspartierna inte gärna vill utöka antalet ministrar från dagens elva.

En tänkbar lösning är inrättandet av ett infrastrukturdepartement under Sigurður Ingi Jóhannssons ledning. Framstegspartiets ledare är redan i dag kommun- och kommunikationsminister. I diskussionerna om det nya jättedepartementet ingår även ansvar för energi-, industri-, bostads-, mark- och planeringsfrågor.

En rad departement skulle alltså överlämna områden till Sigurður Ingi Jóhannsson nya jättedepartement. Det finns dock kritik i bägge koalitionspartierna. Inom Gröna vänstern är det flera som oroar sig för att miljöhänsyn ska hamna i skymundan när samtidigt exempelvis energi- och industripolitik hamnar i samma ministerportfölj.

Trots att Gröna vänstern var en av valets stora förlorare är det allt fler som vill se partiledaren Katrín Jakobsdóttir som statsminister. Hela 57,6 procent svarar att de anser att hon ska fortsätta som regeringschef. Jämfört med förra mätningen - som gjordes just före valet - har stödet stigit med 21,6 procentenheter.

Förklaringen finns sannolikt i valresultatet. Katrín Jakobsdóttir är sedan länge Islands populäraste politiker. De väljare som röstade på andra partier som nu befinner sig långt från regeringsmakten verkar i stor utsträckning föredra Katrín Jakobsdóttir.

Andrahandsfavorit är Sigurður Ingi Jóhannsson. Men det är barra 9,8 procent som föredrar Framstegspartiets ledare som statsminister.

Självständighetspartiet blev med god marginal största parti. Däremot är det bara 7,6 procent som tycker att partiledaren Bjarni Benediktsson ska bli ny statsminister - en nedgång med hela 5,7 procentenheter. Anmärkningsvärt är att det bara är en av tre av de egna väljarna som förespråkar Bjarni Benediktsson.

Populäraste oppositionspolitikern är Piratpartiets Þórhildur Sunna Ævarsdóttir som får 6,3 procent. Därefter följer Socialdemokraternas Logi Már Einarsson med 5,4 procent, Renässans Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir med 5 procent, Centerpartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson med 3 procent och Folkets partis Inga Sæland med 2,9 procent.

Här kan du läsa mer om den politiska utvecklingen efter valet.