fredag 26 november 2021

Alltinget godkänner fem ledamöter från nordväst

Med 42 röster valde majoriteten i alltinget i går att godkänna valet av ledamöter i den nordvästra valkretsen. Men de tre regeringspartierna var inte eniga. Gröna vänsterns Svandís Svavarsdóttir stod bakom ett förslag om att hålla omval i nordväst. Statsminister Katrín Jakobsdóttir ansåg att bristerna i rösträkningen och förvaringen av valsedlar var uppenbara.

På dagen två månader efter valet till alltinget godkändes i går kväll de 63 ledamöterna. Men turerna kring rösträkningen i den nordvästra valkretsen gjorde att processen drog ut på tiden. Även i går var oenigheten stor.

Skälet till splittringen är den omräkning av rösterna som gjordes efter att valnämnden lämnat ett färdigt resultat. Omräkningen ledde till en omfördelning av utjämningsmandat. Fem kandidater som trodde sig ha varit invalda i alltinget ersattes av fem andra kandidater.

Samtidigt blev frågetecknen kring valnämndens arbete allt fler. Valsedlarna hade inte förvarats förseglade på det sätt som lagen föreskriver. I stället låg de öppet i den sal på Hótel Borgarnes där rösterna räknades. Dessutom fanns en rad tveksamheter kring själva beslutet att räkna om och hur det presenterades.

Eftersom valsedlarna låg öppet väcktes frågor om någon obehörig på något sätt hade gjort något med valsedlarna under de timmar som valnämnden inte var på plats.

Men med 42 röster valde alltinget i går alltså att godkänna samtliga 63 ledamöter - inklusive de fem som kom in på utjämningsmandat efter omräkningen. I voteringen var det sexton ledamöter som avstod från att rösta och fem som röstade nej.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir sade i samband med att hon röstade att det var uppenbart att det fanns avsevärda brister i rösträkningen och förvaringen av valsedlar. Däremot ansåg hon inte att det var troligt att någon skulle ha manipulerat utgången. Därför röstade hon ja till samtliga 63 ledamöter.

Men partikamraten Svandís Svavarsdóttir - som även är hälsovårdsminister - lade tillsammans med socialdemokraten Þórunn Sveinbjarnardóttir fram ett eget förslag. De ville ogiltigförklara valet i den nordvästra valkretsen och inte godkänna de fem ledamöterna. Det förslaget fälldes med 42 röster mot 16. Fyra avstod från att rösta.

Piratpartiets Björn Leví Gunnarsson ansåg att hela valet skulle ogiltigförklaras och att det skulle göras om i alla sex valkretsar. Det förslaget fick stöd av sex ledamöter. Men 53 ledamöter röstade nej.

Hans partikamrat Indriði Ingi Stefánsson föreslog i stället att valresultatet från den första rösträkningen skulle godkännas. Då hade de fem ledamöter som först trodde sig vara invalda återfått sina platser i alltinget. Det förslaget röstades ned med 55 röster. Därutöver var det fyra som sade ja och fyra som avstod från att rösta.

Gårdagens beslut i alltinget betyder dock inte att turerna kring rösträkningen är över. Jón Þór Ólafs­son, som tidigare representerat Piratpartiet i alltinget, valde i går att polisanmäla rösträkningen. Han befarade bland annat att valnämndens protokoll skulle kunna vara förfalskat. Därför tyckte han att det var motiverat att polisutreda händelsen.

Karl Gauti Hjaltason - en centerpartist som miste sin plats i alltinget efter omräkningen - har även han polisanmält valnämndens agerande.

Här kan du läsa mer om rösträkningen i den nordvästra valkretsen.