måndag 8 november 2021

Avhopp från Centerpartiet anmäls - vill få partibytare petad

Tretton dagar efter valet hoppade Birg­ir Þór­ar­ins­son av från Centerpartiet. I stället anslöt han sig till Självständighetspartiet. Nu anmäls hans partibyte till justitiedepartementet av Sigurður Hreinn Sigurðsson. Han skriver att Birg­ir Þór­ar­ins­son förde väljarna bakom ljuset genom att kandidera för ett parti han inte tänkte företräda. Men Birg­ir Þór­ar­ins­son vill inte lämna sin plats.

Stödet för Centerpartiet halverades i alltingsvalet i september. Partiet fick bara 5,5 procent av rösterna och tre mandat i alltinget. Tretton dagar senare kom nästa slag. Då meddelade Birg­ir Þór­ar­ins­son att han lämnat Centerpartiet och i stället anslutit sig till Självständighetspartiet. Det nya partiet välkomnade honom också till alltingsgruppen.

Birg­ir Þór­ar­ins­son hävdade att även ersättaren Erna Bjarnadóttir skulle följa honom över till Självständighetspartiet. Efter att ha gjort sig oanträffbar för medierna i flera dagar meddelade hon att hon skulle stanna i Centerpartiet.

Avhoppet kom innan det nyvalda alltinget samlats för första gången. Birg­ir Þór­ar­ins­son hävdade att skandalen på Klaustur i Reykjavík för tre år sedan var upprinnelsen till bytet. Under en barrunda ägnade sig flera ledande centerpartister åt att håna kvinnor och olika minoriteter.

Birg­ir Þór­ar­ins­son var den skarpaste interna kritikern av partikamraternas agerande. I samband med avhoppet berättade han att kritiken inte var välkommen. I stället sågs hans eget agerande som ett problem. Inför valet i september skulle han dessutom ha motarbetats av tongivande namn i partitoppen.

Nu anmäls hans partibyte till justitiedepartementet av Sigurður Hreinn Sigurðsson, som kandiderade till alltinget för Medborgarrörelsen 2009 och för Demokrativäktaren 2013. Han har dessutom varit engagerad i arbetet för en ny grundlag.

Sigurður Hreinn Sigurðsson skriver i sin anmälan att Birg­ir Þór­ar­ins­son förde väljarna bakom ljuset. Det var uppenbart att han kandiderade för Centerpartiet samtidigt som avsikten hela tiden varit att gå över till Självständighetspartiet. Genom att byta parti först efter valet kunde han vara ganska säker på en plats i alltinget som han annars sannolikt inte hade kunnat försvara.

I anmälan skriver Sigurður Hreinn Sigurðsson att lagen inte tillåter att ett mandat som gått till ett visst parti flyttas till ett annat parti. Så blir det ändå i praktiken när ledamöter byter parti. Han anser att det knappast är så att väljarna i den södra valkretsen i första hand röstade på Birg­ir Þór­ar­ins­son. I stället lade de sin röst på Centerpartiet.

Sigurður Hreinn Sigurðsson hävdar att Centerpartiets väljare "köpte grisen i säcken". De kunde inte ana att en röst på Centerpartiet i själva verket skulle vara en röst på Självständighetspartiet. Därför bör departementet beakta vallagens och grundlagens andemening om att röster tillfaller partier och inte enskilda ledamöter.

Om inte alltinget reagerar nu befarar Sigurður Hreinn Sigurðsson att fler kommer att göra som Birg­ir Þór­ar­ins­son - genom att kandidera för det parti som har bäst chans att få ett mandat men efter valet hoppa av till det parti som den nyvalda ledamoten egentligen vill representera:
"De flesta borde vara överens om att det är både ohederligt och odemokratiskt att segla under falsk flagg i val till alltinget. Om valprotokollnämnden och själva alltinget låter en svindel som denna passera opåtalat trots att det finns befogenheter i lagen så får man räkna med att fler liknande händelser äger rum i kommande val. Detta vore ett sorgligt prejudikat som inte alls ökar människors förtroende för alltingets arbete och demokratins spelregler."
Birg­ir Þór­ar­ins­son vill inte kommentera anmälan. Han skriver i ett mejl till Morgunblaðið att han har stöd i grundlagen som säger att ledamöter i alltinget enbart är bundna av sin övertygelse. Han har inga planer på att avsäga sig sin plats till ersättaren Erna Bjarnadóttir.

Här kan du läsa mer om Birg­ir Þór­ar­ins­sons avhopp.