söndag 7 november 2021

Dagens citat

"Den här undersökningen passar väl in i vår tidigare kunskap om Vinlandsresorna för omkring tusen år sedan."

Gísli Sigurðsson, professor vid Háskóli Íslands, i Morgunblaðið om ny forskning som pekar på att nordbor kan ha vistats i Newfoundland år 1021.