måndag 29 november 2021

Här är Islands nya regering och politik

Katrín Jakobsdóttir fortsätter som Islands statsminister. Men hennes parti Gröna vänstern går miste om flera tunga ansvarsområden i den nya regering som presenterades i går. I regeringsförklaringen talas det om satsningar på sjukvård, klimat och teknik. Men den präglas också av djup oenighet om fiskepolitik och grundlagsfrågor.

Drygt två månader efter alltingsvalet fick Island i går en ny regering. Antalet departement utökas som väntat från tio till tolv - och antalet ministrar i regeringen blir tolv i stället för elva. Självständighetspartiet får som tidigare fem ministerposter och Gröna vänstern tre. Framstegspartiet går från tre till fyra ministerposter efter succévalet.

Gröna vänstern gick bakåt i valet - och det minskade stödet gör också tydliga avtryck i den nya regeringen. Partiledaren Katrín Jakobsdóttir fortsätter som statsminister - men priset är högt. Partiet förlorar såväl miljö- som hälsovårdsministerposten - två portföljer som varit viktiga profilfrågor för Gröna vänstern.

Dessutom nomineras Självständighetspartiets Birgir Ármannsson till uppdraget som talman. Förra mandatperioden var det Gröna vänsterns Steingrímur J. Sigfússon som hade ämbetet.

Även de två övriga partiledarna behåller sina poster. Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson fortsätter som finansminister medan Framstegspartiets Sigurður Ingi Jóhannsson får utökat ansvar. Hans nya titel blir infrastrukturminister jämfört med den tidigare titeln kommun- och kommunikationsminister. Frågor rörande bland annat planering flyttas nu till hans departement.

Framstegspartiets Willum Þór Þórsson - som inte tidigare har suttit i regeringen - blir ny hälsovårdsminister. Ásmundur Einar Daðason får som ny utbildnings- och barnminister delvis nya ansvarsområden. Tidigare hörde utbildningsfrågorna under Lilja Alfreðsdóttir - som fortsätter som kulturminister men nu också blir ansvarig för handels- och turismfrågor.

Också bland Självständighetspartiets statsråd blir det vissa förändringar. Tidigare utrikesministern Guðlaugur Þór Þórðarson blir miljö-, energi- och klimatminister. Tidigare justitieministern Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir blir vetenskaps-, industri- och innovationsminister. Tidigare näringsministern Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir blir utrikesminister. Och Jón Gunnarsson - som nu åter får en ministerpost - blir inrikesminister, en post som främst innefattar den tidigare justitieministerns ansvarsområden.

Gröna vänsterns tre statsråd är oförändrade. Men både Svandís Svavarsdóttir och Guðmundur Ingi Guðbrandsson får byta departement. Tidigare hälsovårdsministern Svandís Svavarsdóttir blir fiske- och jordbruksminister medan tidigare miljöministern Guðmundur Ingi Guðbrandsson blir social- och arbetsmarknadsminister.

Tio av de tolv statsråden är hemmahörande i de tre storstadsvalkretsarna i sydväst. Guðrún Haftsteinsdóttir - som toppade Självständighetspartiets lista i den södra valkretsen - ska dock ersätta Jón Gunnarsson på posten som inrikesminister senast efter arton månader.

Då blir också könsfördelningen jämn mellan ministrarna. I dag består regeringen av sju män och fem kvinnor.

I regeringsförklaringen talas det om fokus på klimat, sjukvård och teknik. Inget av dessa tre områden tillhör någon av Gröna vänsterns ministrar. Profilfrågorna hamnar i stället hos Framstegspartiet och Självständighetspartiet.

Fram till 2030 ska Island minska utsläppen med 55 procent jämfört med 2005 års nivåer. Ambitionen är dessutom att Island ska bli klimatneutralt till 2040. Då ska Island bli först i världen med att ha fasat ut fossila bränslen. Regeringen ska inte heller tillåta någon prospektering efter olja i Islands ekonomiska zon.

Däremot är Gröna vänsterns planer på en nationalpark som sträcker sig över hela höglandet historia. Katrín Jakobsdóttir misslyckades under förra mandatperioden att driva igenom förslaget - inte minst på grund av motstånd från de två övriga regeringspartierna. Nu krymper nationalparken till att omfatta enbart områden som redan är fridlysta.

I satsningen på sjukvården ingår bland annat att universitetssjukhuset i Landspítali åter får ett expertråd som ska styra verksamheten.

Frågorna om en ny fiskepolitik och en ny grundlag har ständigt varit aktuella de senaste åren. Här är de tre partierna inte överens - och det märks också i regeringsförklaringen. Inom dessa två områden finns inga konkreta åtgärder. Tvärtom backar regeringen i praktiken på flera punkter.

Det talas om en översyn av fiskepolitiken som ska maximera avkastningen samtidigt som näringen ska bli grönare. Hittills har fiskeindustrin varit undantagen en rad miljökrav som finns på andra branscher. Nu ska regeringen bidra till ett energiskifte där industrin går över till andra bränslen.

Efter avslöjandena om fiskejätten Samherjis misstänkta mutor i Namibia 2019 utlovade regeringen utökad transparens och information från branschens största företag. De löftena har inte infriats. I regeringsförklaringen är skrivningarna betydligt vagare. Nu ska en nämnd utreda om stora fiskeföretag ska ha ökade krav på transparens och information.

Katrín Jakobsdóttir lyckades inte heller genomföra några förändringar av grundlagen under förra mandatperioden. Även här saknas en tydlig hållning. Det talas om att experter ska se över vissa punkter och lämna förslag på förändringar. Regeringen förbinder sig dock inte till att lägga fram några förslag i frågan.

Lilja Alfreðsdóttir försökte under förra mandatperioden driva igenom ett mediestöd enligt samma modell som finns i övriga Norden. Trots en rad kompromisser lyckades hon aldrig samla en majoritet för förslaget. Inte minst var motståndet stort inom Självständighetspartiet. Däremot utbetalades ett tillfälligt redaktionsstöd under coronapandemin.

Mediestödet blir inte regeringens politik. I stället ska det stöd som nu betalats ut utvärderas.

Inom en rad områden öppnar regeringen för ökade privatiseringar. Statens innehav i banker ska fortsätta att säljas ut, fler privata initiativ ska välkomnas inom vården och vägbyggen och andra infrastruktursatsningar ska kunna göras av privata bolag och betalas av vägavgifter från trafikanter.

Dessutom ska turister på olika sätt betala för investeringar på bland annat populära turistattraktioner. Hur det ska gå till är inte klart - men dagens övernattningsskatt ska tillfalla kommunerna i stället för staten.

Här är Islands nya regering:
Katrín Jakobsdóttir: statsminister
Bjarni Benediktsson: finans- och ekonomiminister
Sigurður Ingi Jóhannsson: infrastrukturminister
Svandís Svavarsdóttir: fiske- och jordbruksminister
Guðlaugur Þór Þórðarson: miljö-, energi- och klimatminister
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir: utrikes- och biståndsminister
Lilja Dögg Alfreðsdóttir: turism-, handels- och kulturminister
Ásmundur Einar Daðason: utbildnings- och barnminister
Guðmundur Ingi Guðbrandsson: social- och arbetsmarknadsminister
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir: forsknings-, industri- och innovationsminister
Jón Gunnarsson: inrikesminister
Willum Þór Þórsson: hälsovårdsminister