onsdag 24 november 2021

Majoritet vill godkänna valresultat på nordvästra Island

De tre regeringspartierna vill godkänna resultatet i den andra rösträkningen i den nordvästra valkretsen. Flera oppositionspartier väntas däremot förespråka ett nyval bara i den valkretsen - medan Piratpartiet vill se nyval i hela landet. Alltinget röstar i frågan i morgon. De fem ledamöter som själva påverkas av utgången har rösträtt.

Två månader efter valet till alltinget är de 63 ledamöterna på väg att klubbas. Men turerna kring rösträkningen i den nordvästra valkretsen delar regeringen och oppositionen. När alltinget röstar i frågan i morgon kommer beslutet inte att vara enhälligt.

Den nämnd som granskat rösträkningen presenterade i går sina resultat i en rapport. Själva rapporten var undertecknad samtliga ledamöter - med undantag för Piratpartiets Björn Leví Gunnarsson.

Åtta av nämndens nio ledamöter är överens om hur rösträkningen i nordväst genomfördes. Den slutfördes vid sjutiden på morgonen den 26 september. Ganska snart stod det klart att det var mycket jämnt. Några få röster som omfördelades skulle kunna leda till en omfördelning av utjämningsmandat.

Först var det bara Renässans röster som räknades på nytt. Men när skillnaden jämfört med det första resultatet visade sig vara oväntat stor räknades samtliga röster igen. Det nya resultatet ledde till att fem kandidater som fått utjämningsmandat miste sina platser i alltinget. I stället var det fem andra ledamöter som kom in på utjämningsmandat.

Samtidigt visade det sig finnas stora brister i rösträkningen. Valsedlarna förvarades inte förseglade. De låg öppet på bord på Hótel Borgarnes där rösträkningen genomfördes. Fyra hotellanställda hade nyckel till salen där rösterna räknades. De var också inne i salen i som mest över två minuter. Samtliga förnekar dock att de skulle ha gjort något med valsedlarna.

Hela salen övervakas inte av kameror. Därför går det inte att se vad de anställda gjorde när de var inne i salen.

Majoriteten i alltinget - som består av Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - kommer i morgon att rösta för att godkänna resultatet från den andra rösträkningen. De tre partierna har egen majoritet. För att deras hållning inte ska segra i omröstningen måste flera regeringspolitiker rösta med oppositionen.

De fem ledamöter som valdes in efter den andra rösträkningen har också rösträtt i morgon. De kan då rösta för att de själva ska få behålla sina platser i alltinget.

Oppositionen väntas förespråka ett nyval enbart i den nordvästra valkretsen. Piratpartiet vill däremot se ett omval i hela landet.

För oppositionen var det en prestigeförlust att inte kunna enas om en gemensam linje.

Regeringspartierna anser inte att bristerna i valet var av sådan natur att de påverkade utgången även om det rörde sig om ett brott mot vallagen att inte förvara röstsedlarna förseglat. Därför tycker de inte att det är motiverat med nyval.

Flera oppositionspartier hävdar däremot att bristerna i var så stora att det bör hållas omval enbart i den nordvästra valkretsen. Piratpartiet går alltså längre i sin kritik och anser att bristerna i nordväst var så stora att de hade inverkan på resultatet även i övriga landet.

Här kan du läsa mer om rösträkningen i den nordvästra valkretsen.