tisdag 16 november 2021

Rapport: Trumps ambassadör skapade kaos och skräckvälde

Jeffrey Ross Gunter skapade kaos samt agerade hotfullt och nedlåtande mot de anställda på USA:s ambassad i Reykjavík. Det framkommer i en rapport från USA:s inrikesdepartement. Dessutom ska relationerna mellan Island och USA ha försämrats avsevärt under Jeffrey Ross Gunters tid som ambassadör.

I juli 2019 började Jeffrey Ross Gunter som USA:s ambassadör i Reykjavík. Han saknade diplomatisk erfarenhet och hade heller aldrig varit på Island. Under Donald Trumps kampanj för att väljas till USA:s president var han en generös bidragsgivare. Efter att han blivit vald utnämnde han Jeffrey Ross Gunter till ambassadör.

Det dröjde inte länge innan både ambassadpersonalen och den övriga diplomatkåren på Island noterade att Jeffrey Ross Gunter var speciell. Det sipprade snart ut att han kände sig hotad på Island. Därför ville han ha rätt att bära vapen och begärde dessutom en bepansrad bil. Han funderade också på att bära skottsäker väst på Reykjavíks gator.

Under coronapandemin vägrade han efter en resa till USA att återvända till Island. Han ansåg att han kunde sköta jobbet på distans. Så småningom tvingades han tillbaka till ambassaden av utrikesminister Mike Pence.

Det blev även uppenbart att arbetssituationen på ambassaden var bekymmersam. Ambassadråden byttes ut på löpande band. Jeffrey Ross Gunter gjorde på egen hand också utfall mot isländska medier där han anklagade dem för att sprida fejkade nyheter om ambassaden.

Nu har USA:s utrikesdepartement granskat ambassaden i Reykjavík. Personalen vittnar i en rapport om hur Jeffrey Ross Gunter skapade kaos och drev ett skräckvälde. Arbetet lamslogs och var också av dålig kvalitet. På utrikesdepartementet var det många som ansåg att ambassadens bevakning av händelseutvecklingen på Island var undermålig.

I rapporten beskriver anställda hur verksamheten kollapsade. Personer som inte höll med Jeffrey Ross Gunter hotades med stämningar. Han tillät inte att anställda hade kontakter med isländska departement utan hans insyn. Han skällde dessutom ut personal som hade kontakter med utrikesdepartementet utan hans kännedom.

Jeffrey Ross Gunter bröt ständigt mot diplomatiska koder och regler. Han struntade bland annat i att förankra uttalanden om samarbeten mellan Island och USA hos isländska myndigheter. Det gällde inte minst känsliga försvarsfrågor. Agerandet väckte stor irritation i den isländska regeringen och på utrikesdepartementet.

I takt med att det blev allt mer uppenbart att verksamheten inte längre fungerade började USA:s utrikesdepartement delegera ärenden rörande Island till det egna departementet. I annat fall befarade de att Jeffrey Ross Gunter skulle förstöra relationerna mellan länderna ytterligare.

Enligt rapporten försummade han dessutom en rad arbetsuppgifter. Jeffrey Ross Gunter ska bland annat inte ha genomfört nödvändiga säkerhetsanalyser av ambassadens olika fastigheter och anställdas bostäder i Reykjavík. Därutöver ska inte dokument ha sparats enligt gällande regler.

Jeffrey Ross Gunter lämnade sitt ämbete i januari i år i samband med att Donald Trump avgick som president. Efter skiftet valde ambassadens ledning att anlita en psykolog. Ledningen ska också ha påbörjat ett arbete med att förbättra arbetsmiljön.

Sedan han slutat ska rapporteringen från ambassaden till utrikesdepartementet i Washington ha förbättrats avsevärt. Informationen rörande arktiska frågor och säkerhetspolitik beskrivs som särskilt nyttig.

Här kan du läsa mer om Jeffrey Ross Gunter.