torsdag 16 december 2021

Dagens citat

"På samma sätt är det helt rätt att det betonades att regeringskansliet behövde ha ett visst manöverutrymme för att kunna hantera saker vid olika tidpunkter. Samtidigt behöver sakerna vara i ganska fasta spår på alla institutioner. Annars fungerar inte kanalerna. Annars fungerar inte samordning och samarbete. Om du ständigt rör om i grytan finns det en risk för att saker hamnar mellan stolarna på det sätt som skedde vid finanskraschen."

Gunnar Helgi Kristinsson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i RÚV om att regeringen nu ökar antalet departement från tio till tolv trots att det i finanskraschens kölvatten framkom att vissa departement var för små för att fungera ordentligt.