lördag 18 december 2021

En av tre nöjda med beslut om rösträkningsskandal

Bara var tredje islänning är nöjd med hur alltinget hanterade rösträkningsskandalen i den nordvästra valkretsen. Och nästan hälften anser att alltinget inte skötte frågan på ett bra sätt. Självständighetspartiets väljare är nöjdast med hur alltinget agerade. Missnöjet är störst bland anhängare till Piratpartiet och Islands socialistparti. Det visar en mätning utförd av Prósent på uppdrag av Fréttablaðið.

I två månaders tid var turerna kring rösträkningen i den nordvästra valkretsen en följetong. Steg för steg uppenbarades stora brister i hur valsedlarna hade hanterats. I strid med vallagen hade de legat helt öppet i en sal på Hótel Borgarnes där rösträkningen ägde rum. En rad anställda hade tillträde till salen.

Bristerna uppenbarades när valnämnden beslutade om en omräkning av rösterna. Omräkningen ledde till en omfördelning av utjämningsmandat - där fem kandidater miste sina platser i alltinget samtidigt som fem andra valdes in.

Trots uppenbara brister och en rad anmälningar valde majoriteten i alltinget att bekräfta resultatet från omräkningen. Även det beslutet har anmälts till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Majoriteten i alltinget har inte en majoritet av islänningarna bakom sig. Hela 46 procent är missnöjda med att alltinget godkände resultatet från omräkningen och inte utlyste omval. 35 procent tycker att alltinget fattade rätt beslut medan 19 procent varken är nöjda eller missnöjda.

Stödet för alltingets beslut är större bland män, på landsbygden, hos höginkomsttagare och bland äldre invånare.

Sympatisörer till de tre regeringspartierna är minst missnöjda med beslutet. Bara 11 procent av Självständighetspartiets anhängare tycker att alltinget skötte frågan på ett dåligt sätt. Samma åsikt har 26 procent av Framstegspartiets och 40 procent av Gröna vänsterns väljare.

Missnöjet är mest utbrett bland anhängare till Islands socialistparti. Där svarar 84 procent att alltinget hanterade frågan illa. Även bland övriga oppositionspartier är missnöjet stort. Hela 82 procent av Piratpartiets sympatisörer är missnöjda följt av 70 procent av Socialdemokraternas, 62 procent av Renässans samt 50 procent av Centerpartiets och Folkets partis.

Här kan du läsa mer om turerna kring rösträkningen i den nordvästra valkretsen.