tisdag 7 december 2021

Höjd beredskap för vulkanutbrott i Grímsvötn

Beredskapen höjs nu för ett vulkanutbrott i Grímsvötn. Dessutom har färgkoden för flygtrafik ändrats till näst högsta varningsnivån. Översvämningarna som började den 1 december verkar ha kulminerat - men historiskt sett har det lättade trycket efter översvämningar flera gånger följts av utbrott. Under gårdagen inträffade flera större jordskalv vid Grímsfjall.

Grímsvötn ligger i västra Vatnajökull och är en av Islands största och mest aktiva vulkaner. Det senaste utbrottet ägde rum 2011 och var ett av de största i modern tid. Magmakammaren har sedan länge expanderat till samma nivå som före utbrottet för tio år sedan. Vulkanen tros därför vara redo för ett nytt utbrott.

Den 24 november i år började istäcket ovanpå den underjordiska kratersjön vid Grímsvötn att sjunka. Den började sjunka ganska långsamt - men i går hade den sjunkit med hela 77 meter.

Översvämningarna började den 1 december. Då hade istäcket sjunkit med 10 meter. Smältvatten hade börjat strömma via utloppsglaciären Skeiðarárjökull till Gígjukvísl. Där älven flyter under ringvägen hade vattenståndet också börjat stiga.

Under helgen upptäcktes en ny kaldera vid Grímsfjall. Den var omkring 20 meter djup och 500 meter i diameter. Den hade bildats efter att smältvattnet hade börjat forsa mot låglandet.

Vid lunchtid i söndags kulminerade översvämningarna. Då strömmade 2 800 kubikmeter vatten i sekunden under bron över Gigjukvísl. I vanliga fall är flödet omkring 100 kubikmeter i sekunden.

Vattenmassorna ser alltså ut att vara på väg att sjunka tillbaka. Det betyder att bron över ringvägen sannolikt inte är hotad.

Historiskt sett har översvämningar ofta följts av vulkanutbrott. Utbrottet 2011 kom ett halvår efter de senaste översvämningarna. Utbrottet dessförinnan - som skedde 2004 - ägde rum samtidigt med översvämningarna. De utbrott som inträffade 1934 och 1922 skedde även de i samband med översvämningar.

Det verkar alltså som att det finns kopplingar mellan översvämningar och vulkanutbrott. Teorin är att översvämningarna lättar på trycket eftersom vattenståndet sjunker i den underjordiska sjön. Dessa förändringar gör det enklare för magma att röra sig uppåt i berget och ökar risken för ett utbrott.

Klockan 6.16 i går morse skakades området av ett jordskalv som hade en magnitud på 3,6. Skalvet hade sitt epicentrum nära Grímsfjall. Skalvet både föregicks och följdes av andra skalv. Men det följdes inte av några rörelser i jordskorpan som hade kunnat förebåda ett utbrott.

Isländska myndigheter valde i går ändå att agera. Räddningstjänsten ändrade beredskapsnivån till osäkert - vilket medför extra övervakning eftersom situationen snabbt skulle kunna utveckla sig till något som hotade människoliv eller viktig infrastruktur.

Samtidigt ändrade Veðurstofa Íslands färgkoden för flygtrafik över Grímsvötn till orange - vilket är den näst högsta nivån. Den orange färgen säger att vulkanen visar tecken på onormal aktivitet som skulle kunna leda fram till ett utbrott.

Här kan du läsa mer om Grímsvötn.