söndag 12 december 2021

Isländsk politiker befriad från 53 tecken lång mejladress

När Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir valdes in i alltinget sattes förmodligen också ett nytt rekord i mejladresslängd. Adressen arndis.anna.kristinardottir.gunnarsdottir@althingi.is var 53 tecken - och hon tog i alltinget själv upp längden som ett problem. Hon ansåg att det stred mot målet att vara tillgänglig. Nu har adressen kortats till 23 tecken.

Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir är en av växande skara islänningar som använder både patronymikon och metronymikon - ett slags efternamn bildade till pappans och mammans förnamn. Syftet är ofta att lyfta fram bägge föräldrarna och att understryka att det inte är pappan som är viktigast i sammanhanget.

Hennes bror Helgi Hrafn Gunnarsson - som tidigare representerat Piratpartiet i alltinget - har däremot inte gjort samma val utan använder enbart patronymikon.

I höstens val var Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir nummer två på Piratpartiets lista i södra Reykjavík. Hon valdes in i alltinget på ett utjämningsmandat.

När alltinget samlades i början på december konstaterade hon att hon fått mejladressen arndis.anna.kristinardottir.gunnarsdottir@althingi.is.

Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir tog själv upp den 53 tecken långa mejladressen i alltingets talarstol. Hon ansåg att längden stred mot målet att ledamöter ska vara så tillgängliga som möjligt:
"Jag vill därför vädja till talmannen att engagera sig för att alltinget inte ska behöva böja sig för administrationens nycker som dessutom står i strid med den viktiga demokratiska faktorn att folkets representanter i alltinget är så tillgängliga för allmänheten som möjligt."
Alltingets sekretariat tycks ha lyssnat på talet. Utan att hon själv fått besked om ändringen kortades mejladressen till arndis.anna@althingi.is. Därmed hade den krympt från 53 till 23 tecken.