måndag 13 december 2021

Uttorkade bäckar kopplas till vulkanisk aktivitet i Hekla

I många bäckar och källor nära Hekla är det torrt. Att vattnet försvinner är inte helt ovanligt - men nu sker det samtidigt som en rad jordskalv sker i vulkanens närhet. Innan Hekla erupterade 1947 hade invånare i området reagerat just på att många små källor hade torkat ut. Hekla tros sedan flera år tillbaka vara redo för ett nytt utbrott.

Hekla har inte erupterat sedan 2000. Samtidigt är det många som tror att vulkanen närmar sig ett nytt utbrott. De senaste åren har Hekla expanderat på ett sätt som pekar på att magma finns nära jordskorpan. Eftersom utbrott i Hekla kommer hastigt - de senaste har skett med 20 till 80 minuters förvarning i form av jordskalv - är det många forskare som nu följer utvecklingen.

Jordskalv vid Hekla är i regel ganska sällsynta. Även de har blivit något fler i antal de senaste åren. Under helgen inträffade fem jordskalv i närområdet. Det största hade en magnitud på 1,2 och skedde på ett djup av bara 0,7 kilometer.

Jordskalven kan tyda på nya magmarörelser. Men majoriteten av de senaste veckornas skalv har haft epicentrum vid Vatnafjöll. Och sådana skalv brukar i regel i stället ha med kontinentalplattornas rörelser att göra.

Den 11 november i år skakades södra Island av ett skalv uppmätt till 5,2. Det skalvet ägde rum nära Vatnafjöll - och var det kraftigaste i regionen sedan 1987. Det tolkades inte som ett skalv som hade kopplingar till vulkanisk aktivitet i Hekla.

En av dem som har ögonen på Hekla är geologen Páll Imsland. Han berättar i Morgunblaðið att många mindre bäckar och källor i Rangárbotnar nära vulkanen har torkat ut. Det är inte unikt - men han tror att det kan ha att göra med att Hekla är på väg att vakna till liv:
"Det står klart sedan länge att Hekla nästan är redo att eruptera när som helst."
Liknande observationer gjordes innan Heklas stora utbrott 1947. Åtskilliga har också de senaste åren lagt märke till låga vattenstånd i närområdet. Många närboende har även tidigare sett liknande samband mellan uttorkade källor och vulkanisk aktivitet i Katla.

Magman i Hekla samlas i en magmakammare på 15 till 20 kilometers djup. Trycket orsakar en kulformad expansion som är som mest påtaglig rakt ovanpå magmakammaren. Expansionen vid Hekla sträcker sig över ett område som är 30 kilometer i diameter.

Här kan du läsa mer om Hekla.