fredag 21 januari 2022

Böjde isländskt ord fel - hoppade av språkprogram i radio

En felaktig böjning blev för mycket för Guðni Kolbeinsson. Efter att ha sagt læks i stället för lækjar slutade han som programledare för radioprogrammet Daglegt mál i RÚV. Visserligen var det en allt annat än traditionell genitivform - men det fanns trots allt en viss hävd för den. Även författaren Halldór Laxness tyckte att uppsägningen var att gå ett steg för långt.

I flera års tid var Guðni Kolbeinsson programledare för Daglegt mál. I programmet diskuterade han isländskt språkbruk och tog upp olika språkriktighetsfrågor. Programmet var mycket populärt - och telefonen gick varm även i hemmet när personer hörde av sig om olika språkfrågor.

Men den 11 december 1980 tog det slut. Guðni Kolbeinsson talade i program om substantivet lækur, 'bäck; å'. Genitivformen är lækjar - men Guðni Kolbeinsson råkade använda læks.

För Guðni Kolbeinsson var det ingen liten fadäs. Felsägningen var så bekymmersam att han sade upp sig. Han kommenterade beslutet i RÚV:
"Jag är av den åsikten att människor som instruerar andra i isländskt språkbruk och skoningslöst dömer andra, som jag har gjort, ska kunna böja de vanligaste isländska orden."
Lækjar är den enda genitivformen som finns i ordböckerna. Men -s är en vanlig genitivändelse i isländskan. Och även om læks inte var den vedertagna böjningen hade den under lång tid förekommit sporadiskt i språkbruket.

Senare lät sig Guðni Kolbeinsson övertalas till att leda programmet på nytt. I en intervju i Morgunblaðið 2014 sade han att det var ett förhastat beslut att säga upp sig:
"Jag var yngre och känsligare än vad jag är nu."
Avhoppet rapporterades och diskuterades i andra medier. En av dem som gav Guðni Kolbeinsson sitt stöd var Nobelpristagaren Halldór Laxness. Han skrev i Morgunblaðið att han trodde att det var ett skämt när RÚV meddelade att Guðni Kolbeinsson hade slutat efter felsägningen:
"Så hårda ord om sig själv av en liten anledning handlar snarare om psykologi än grammatik."
Guðni Kolbeinsson fortsatte sin karriär som lärare, översättare och författare efter att han lämnat radion.