onsdag 23 mars 2022

Glesbygdskommuner folkomröstar om samgående

En jättekommun till ytan men alltjämt en liten kommun sett till antalet invånare. Det kan bli resultatet av folkomröstningen i Langanesbyggð och Svalbarðshreppur den 26 mars. Då tar invånarna ställning till om de två kommunerna ska gå ihop. Om en majoritet i bägge kommunerna säger ja får de 548 miljoner isländska kronor i bidrag.

Langanesbyggð och Svalbarðshreppur på nordöstra Island tillhör de kommuner som påverkats minst av den ökande turismen till Island. De ligger långt från ringvägen och har ännu inga sevärdheter som har upptäckts av något större antalet besökare.

I Langanesbyggð är fisket den i särklass viktigaste näringen. Omkring hälften av befolkningen jobbar inom fiskeindustrin - och Ísfélag Vestmannaeyja är den största privata arbetsgivaren med runt 40 procent av de vuxna kommuninvånarna på lönelistan. I Svalbarðshreppur är det däremot fårskötsel som fortsätter att dominera.

Med 504 invånare är Langanesbyggð betydligt större än Svalbarðshreppur - som med 94 invånare är Islands femte minsta kommun sett till befolkningen.

Sett till ytan är det däremot två stora kommuner. Langanesbyggð mäter 1 329 kvadratkilometer medan Svalbarðshreppur uppgår till 1 154 kvadratkilometer. Tillsammans skulle de två kommunerna bli Islands trettonde största kommun sett till ytan - men bara den fyrtionde största sett till antalet invånare.

I december förra året började de två kommunerna formellt diskutera ett samgående. Det finns redan ett stort utbyte mellan kommunerna. Elever i Svalbarðshreppur går till exempel på gymnasiet i Þórshöfn, centralort i Langanesbyggð med knappt 400 invånare.

Ledamöterna i fullmäktige i bägge kommunerna står bakom planerna på ett samgående. Förhoppningen är att sammanslagningen ska leda till bättre service för invånarna och effektivare administration.

Dessutom får kommunerna ett bidrag på 548 miljoner isländska kronor från Jöfnunarsjóður sveitarfélaga om de går ihop.

En folkomröstning i frågan äger rum den 26 mars. Om en majoritet i båda kommunerna säger ja till förslaget sker samgåendet efter kommunalvalet den 14 maj. Då väljs också ett gemensamt fullmäktige.

De främsta farhågorna i Svalbarðshreppur är att glesbygden ska glömmas bort vid ett samgående. Därför finns det ett förslag att inrätta en särskild nämnd som behandlar frågor om bland annat lantbruk som har stor inverkan på invånare utanför tätorterna.

En rad samgåenden har skett sedan kommunalvalet 2018 då antalet kommuner var 72. I dag uppgår antalet till 67 - och om det blir ett ja i Svalbarðshreppur och Langanesbyggð minskar det till 66 i samband med valet.

Här kan du läsa mer om kommunsamgåenden inför vårens val.