måndag 28 mars 2022

Ja till samgåenden i fyra isländska kommuner

Langanesbyggð och Svalbarðshreppur går ihop. Det står klart sedan en majoritet i de nordisländska kommunerna i lördags röstat ja till ett samgående. I en annan folkomröstning gav invånarna i Stykkishólmsbær och Helgafellssveit klartecken till en sammanslagning. Resultaten innebär att ytterligare två isländska kommuner försvinner inför valet.

I februari i år folkomröstade totalt sex isländska kommuner om samgåenden. Det blev ja till förslagen att förena Blönduósbær och Húnavatnshreppur respektive Skagafjörður och Akrahreppur. Men i Eyja- og Miklaholtshreppur blev det ett nej till det planerade samgåendet med Snæfellsbær.

Därmed stod det klart att dagens 69 isländska kommuner skulle bantas med två inför kommunalvalen i maj. Nu står det klart att ytterligare två kommuner försvinner. I lördagens två folkomröstningar blev det ja i samtliga fall.

Langanesbyggð och Svalbarðshreppur på nordöstra Island går ihop i samband med valet. I Langanesbyggð var det 204 personer av totalt 344 röstberättigade som gick till vallokalen. Av dem röstade 148 ja och 53 nej. Resterande tre valsedlar var blanka eller ogiltiga. Ja-sidan fick alltså 73 procent mot 26 procent för nej-sidan.

I Svalbarðshreppur deltog 52 av 70 röstberättigade. Det var 35 som röstade ja och 17 nej - vilket innebar en seger för ja-sidan med 67 mot 33 procent. Det uppger kommunerna i ett pressmeddelande.

Även i Helgafellssveit och Stykkishólmsbær på Snæfellsnes blev det alltså majoritet för en sammanslagning. I Stykkishólmsbær röstade 422 personer ja och 34 nej medan 4 valsedlar var blanka eller ogiltiga. Resultatet innebar en seger för ja-sidan med 91,7 mot 7,4 procent. Det var 837 personer som hade rätt att rösta i valet.

I Helgafellssveit var det 52 av 56 röstberättigade som gick till vallokalen. Det var 41 personer som röstade för ett samgående medan nio röstade mot. Ytterligare två röstade blankt eller lämnade in ogiltiga valsedlar. Ja-sidan fick därmed 78,8 procent av rösterna mot 17,3 procent för nej-sidan. Det uppger kommunerna i ett pressmeddelande.

I Stykkishólmsbær var valdeltagandet låga 55 procent medan 92,9 procent röstade i Helgafellssveit. Det är ganska typiskt för den här typen av folkomröstningar. Just när det gäller kommunsamgåenden mellan stora och små kommuner är intresset i regel betydligt större i de mindre kommunerna.

I mindre kommuner är åsikterna ofta starkare medan invånare i större kommuner mer sällan har lika tydliga uppfattningar. I småkommuner handlar det ofta om erfarenheter av såväl brister i den kommunala servicen på grund av kommunens storlek som farhågor om att viss service ska försvinna från orten vid ett samgående med en större kommun.

Just Stykkishólmsbær och Helgafellssveit blir något av ett omaka par. Stykkishólmsbær är Islands fjärde minsta kommun till ytan med en areal på 11 kvadratkilometer medan Helgafellssveit mäter 234 kvadratkilometer. Helgafellssveit omger dessutom hela grannkommunen som bara gränsar mot andra kommuner till havs.

Men där Stykkishólmsbær i princip enbart består av tätorten Stykkishólmur och har 1 196 invånare har Helgafellssveit bara 66 invånare.

Även i Svalbarðshreppur - med 94 invånare - var intresset för folkomröstningen starkare än i den betydligt större grannkommunen Langanesbyggð med 504 invånare. I Svalbarðshreppur röstade 74 procent mot 59,3 procent i Langanesbyggð.

Vid årsskiftet hade Island sju kommuner som hade färre än 100 invånare. Resultaten i lördagens folkomröstningar medför alltså att två av dem går ihop med större kommuner.

Här kan du läsa mer om kommunsammanslagningar på Island.