tisdag 29 mars 2022

Ministrar nobbar folkomröstning om EU-förhandlingar

En folkomröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap kan bara bli aktuell om det finns en majoritet för ansökan i alltinget. Det anser både statsminister Katrín Jakobsdóttir och finansminister Bjarni Benediktsson. Om inte regeringen ändrar sin hållning står det därmed klart att förslaget från tre oppositionspartier kommer att röstas ned.

Efter Rysslands invasion av Ukraina vände plötsligt EU-opinionen på Island. För första gången sedan sommaren 2009 - då Island ansökte om medlemskap - var motståndarsidan svagare än ja-sidan. Vändningen var dessutom rejäl. Hela 47 procent var positiva till ett inträde i unionen medan 33 procent var negativa.

Både Socialdemokraterna och Renässans - de två EU-vänliga partierna i alltinget - reagerade på mätningen genom olika utspel med syftet att återuppväcka debatten om medlemskap. De ansåg att kriget i Ukraina krävde en ny analys av Islands internationella situation.

Självständighetspartiet svarade direkt genom att anklaga Socialdemokraterna och Renässans för att försöka göra politik av Rysslands invasion. Bjarni Benediktsson - partiledare och finansminister - upprepade partiets ståndpunkt att Islands intressen tjänas bäst av att stå utanför opinionen.

I Morgunblaðið anklagade chefredaktören Davíð Oddsson dem för att vara populister som utnyttjade kriget för egna syften. Han hävdade dessutom att de försökte utnyttja att Islands ansökan om EU-medlemskap aldrig återkallats. Vidare anklagade han dem för att tala om förhandlingar - när det enligt Davíð Oddsson i stället rör sig om anpassning till unionen.

Det var uppenbart att regeringen - där även motståndarpartierna Framstegspartiet och Gröna vänstern ingår - inte ville ha någon ny debatt i frågan. Tillsammans med Piratpartiet valde därför Renässans och Socialdemokraterna att i alltinget lägga ett förslag om en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna om medlemskap.

Piratpartiet har inte tagit ställning till frågan om medlemskap. Däremot anser partiet att islänningarna bör få folkomrösta om såväl nya förhandlingar som anslutning till EU när förhandlingarna är avslutade.

De tre oppositionspartierna hävdade att det inom vissa områden redan fanns långt framskridna förhandlingar som skulle kunna återupptas. Dessutom stoppades förhandlingarna utan att ansökan om medlemskap drogs tillbaka. Därför ansåg de att processen i sig skulle kunna bli smidig.

Men inget talar för att det blir någon folkomröstning. Statsminister Katrín Jakobsdóttir - som är ledare för Gröna vänstern - uppgav nyligen i en frågestund på Instagram att hon tyckte att det var lämpligt att folkomrösta om förhandlingar. Det kan dock inte ske om det inte finns en majoritet i alltinget för att återuppta förhandlingarna.

Bjarni Benediktsson gav samma besked i alltinget i fredags på en fråga från Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson, alltingsledamot för Renässans. Han hävdade att han gärna när som helst debatterade EU i alltinget. Däremot ansåg han inte att det fanns någon poäng med en folkomröstning:
"Jag är av den åsikten att det skulle kunna uppstå ett onödigt problem genom att ställa folket inför frågor som det redan är klart att en majoritet av alltinget är emot. Jag undrar vad majoriteten i alltinget skulle säga till sina kolleger i Bryssel när de ska skaka hand om avtalet och alltingsledamöterna och ministrarna säger: Tack för förhandlingarna. Jag ska resa hem och kämpa mot resultatet."
Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson undrade om Bjarni Benediktsson bara ville låta folket säga sitt när majoriteten i alltinget höll med dem. Bjarni Benediktsson svarade med att de tre partier som kunde bilda regering efter valet inte hade EU-medlemskap på dagordningen. Han hävdade att varken Renässans eller Socialdemokraterna hade lyckats eller velat bilda opinion i frågan. Valresultatet var därför i praktiken ett stöd för regeringens EU-politik.

Här kan du läsa mer om EU-debatten på Island.