fredag 25 mars 2022

Valfångstjätte vill jaga sillval för första gången på fyra år

För första gången sedan 2018 planerar Kristján Loftssons bolag Hvalur att jaga sillval i sommar. Beskedet kommer efter att fiskeminister Svandís Svavarsdóttir sagt att hon inte ser några skäl att tillåta valfångst efter 2023. Valfångstbåten Hvalur 9 ligger nu på varv i Reykjavík för att göras i ordning inför jakten.

Sommaren 2018 sköt Hvalur totalt 146 sillvalar av en årskvot på 209 djur. Sedan dess har bolagets båtar legat i hamn. Hvalur har haft problem med tillstånden för fångststationen i Hvalfjörður samtidigt som det internationella intresset för kött från sillval är ytterst begränsat. I praktiken är Japan den enda exportmarknaden.

Efter höstens val tog Gröna vänsterns Svandís Svavarsdóttir över som fiske- och jordbruksminister. Nyligen meddelade hon att hon inte såg några skäl att tillåta valfångst efter 2023. Då löper den årliga kvoten på 209 sillvalar och 217 vikvalar ut. Förra sommaren sköts bara en vikval.

Svandís Svavarsdóttir förklarade att jakten i sig inte hotade bestånden av vikval eller sillval. Men den saknade betydelse för Islands ekonomi och hade i praktiken dött ut på egen hand. Dessutom hade protester mot valfångsten orsakat problem för turistnäringen och andra isländska företag. Det var också känt att de företag som ägnat sig åt jakt gjort stora förluster.

Även statsminister Katrín Jakobsdóttir har ifrågasatt valfångsten utifrån ekonomiska motiv. Inget tyder på att den skulle vara lönsam.

Kristján Loftsson - Hvalurs vd och storägare - svarade direkt. Han hävdade i Morgunblaðið att åsikterna var Svandís Svavarsdóttirs privata ställningstagande. I alltinget fanns ingen majoritet för att stoppa jakten.

Men i måndags morse drogs valfångstbåten Hvalur 9 in på varv i Reykjavík. Där ska den göras i ordning för en ny jaktsäsong.

Kristján Loftsson säger i Morgunblaðið att planen är att jaga sillval mellan juni och september. Han räknar med att jakten skapar omkring 150 arbetstillfällen på valfångststationen i Hvalfjörður. Han hävdar att situationen på marknaden nu är betydligt mer gynnsam än tidigare.

Gunnlaugur Gunnlaugsson, som är chef för valfångststationen, säger till Stundin att Hvalur inte längre har några större lager av kött från sillval. Han uppger att det inte är bestämt när Hvalur 9 ska lägga ut för att jaga val. Nu handlar arbetet om att göra båten sjöduglig.

Inför beslutet om att utfärda valfångstkvoter från 2024 och framåt har Svandís Svavarsdóttir begärt en utredning av jaktens ekonomiska och samhälleliga konsekvenser. Hon konstaterar dock i Stundin att Hvalur har de tillstånd som behövs för att jaga val i sommar.

Jóhannes Þór Skúlason, vd för turistföretagens branschorganisation Samtök ferðaþjónustunnar, säger till Vísir att det är väl känt inom besöksindustrin att valfångst har en negativ effekt för synen på Island som resmål. Jakten på val anses ofta stå i kontrast till den natur många turister kommer för att uppleva.

Författaren Sjón är en som har reagerat starkt på att 2022 ser ut att bli den första sommaren på fyra år som det jagas sillval på Island. Han skriver på Twitter att jakten är barbarisk och att dess enda syfte är att göda miljardären Kristján Loftssons ego.

Här kan du läsa mer om Svandís Svavarsdóttirs mål att avskaffa valfångsten.