onsdag 16 mars 2022

Växande oro på Island efter Rysslands krig i Ukraina

Allt fler islänningar befarar att Rysslands invasion av Ukraina kommer att leda till krig även i andra länder. Dessutom är det allt fler som tror att angreppet kommer att ha inverkan på deras liv och som upplever att det skapar ökad oro. Samtidigt är det också fler som tror att sanktionerna mot Ryssland kommer att ha effekt. Det visar en mätning utförd av Gallup.

Rysslands blixtkrig mot Ukraina blev kanske inte vad Vladimir Putin hoppats på. I stället för en snabb seger mötte han ett hårt motstånd. Och även om omvärlden inte skickade några trupper för att bistå Ukrainas försvar blev svaret i form av sanktioner förmodligen hårdare än förväntat.

Invasionens förlopp ser också ut att påverka opinionen på Island. Enligt en opinionsundersökning utförd av Gallup har den inom loppet av en vecka förändrats så att allt fler verkar räkna med en omfattande och utdragen konflikt.

Nu tror hela 63 procent att kriget i Ukraina kommer att ge upphov till strider även i andra länder - en ökning med 2 procentenheter på en vecka. Bara 20 procent - en nedgång med 6 procentenheter - anser att det är osannolikt att Rysslands invasion inte leder till andra militära konflikter.

Stödet för Ukraina är alltjämt starkt. Nu svarar 93 procent - en ökning med 1 procentenhet - att Ukraina ska fortsätta att strida mot Ryssland och inte ge efter för de ryska kraven. Det är 7 procent som anser att Ukraina ska kapitulera och acceptera angriparens krav.

Allt fler befarar också att invasionen ska påverka den egna vardagen. Nu uppger hela 43 procent - en uppgång med 11 procentenheter - som tror att kriget kommer att ha inverkan. Däremot är det bara 30 procent - en tillbakagång med 8 procentenheter - som räknar med att angreppet inte får några personliga följder.

Samtidigt växer andelen islänningar som känner otrygghet eller rädsla till 62 procent - en ökning med 10 procentenheter - medan gruppen som inte upplever någon oro krymper till 23 procent - en minskning med 6 procentenheter.

Det är också fler som tror att de internationella sanktionerna mot Ryssland kommer att sätta stopp för invasionen. Nu säger 28 procent att sanktionerna är tillräckliga för att stoppa kriget - en uppgång med 5 procentenheter. Det är dock betydligt fler som inte tror att sanktionerna kommer att ha sådan effekt. Hela 53 procent tror inte att sanktionerna räcker - vilket är en nedgång med 8 procentenheter.

Även Prósent har på uppdrag av Fréttablaðið ställt en rad frågor om Rysslands invasion av Ukraina. Här svarar 70 procent att EU och Nato har gjort för lite för att bistå Ukraina. Endast 28 procent tycker att de har gjort tillräckligt för att stödja Ukraina.

44 procent anser dessutom att Nato borde skicka in trupper i Ukraina. Nästan lika många - 38 procent - tycker inte att Nato ska gå in med styrkor i kriget.

Hela 72 procent uppger att Ukraina ska beviljas medlemskap i Nato.

Här kan du läsa mer om opinionen kring Rysslands invasion av Ukraina.