fredag 22 april 2022

Ny mångmiljonförlust för Blå lagunen under pandemin

Driften av Blå lagunen gick med förlust även under 2021. Bláa lónið - det bolag som driver badet - gjorde förra året en förlust på 708 miljoner isländska kronor. Samtidigt fick bolaget 221 miljoner i statligt stöd på grund av coronapandemin. De två senaste årens förluster är dock mindre än den aktieutdelning som betalades ut 2019.

Den 23 mars 2020 stängde Blå lagunen för besökare. Då hade Island infört omfattande restriktioner på grund av coronapandemin samtidigt som turismen i princip hade upphört. När restriktionerna lättade öppnades badet på nytt i juni samma år.

Men det dröjde inte länge innan skärpta restriktioner och obefintlig tillströmning av turister ledde till att badet stängde på nytt. Blå lagunen bommade igen i oktober 2020 och höll stängt till juni 2021. I åtta månader hade badet inga besökare.

Blå lagunen är en av Islands främsta turistattraktioner. Pandemin har haft stor inverkan på ekonomin för Bláa lónið - det bolag som driver verksamheten.

Bláa lónið gjorde förra året en förlust på 708 miljoner isländska kronor. Det var dock en betydligt mindre förlust än 2020 då bolaget förlorade 3,2 miljarder isländska kronor. Det framgår av bokslutet för 2021.

Statligt coronastöd har täckt en del av förlusterna. Under förra året fick Bláa lónið totalt 221 miljoner i bidrag. Året innan uppgick stödet till 602 miljoner. Under pandemins två första år var det statliga bidraget alltså totalt 823 miljoner.

Dessutom har bolaget fått stöd för korttidspermittering av personal. Den räknas dock inte som bidrag.

Trots ännu ett förlustår anser ändå Bláa lónið att läget har förbättrats. Bolagets värde har räknats upp från 40 till 60 miljarder isländska kronor. Uppräkningen är en följd av bland annat investeringsbolaget Stoðirs köp av storägaren Helgi Magnússons aktiepost på 6 procent i Bláa lónið.

Under förra året minskade antalet anställda till i snitt 396 personer. Motsvarande siffra för 2020 var 431 personer.

Före pandemin var Bláa lónið ett av Islands lönsammaste företag i turistindustrin. Efter 2019 var aktieutdelningen 4,3 miljarder kronor - alltså mer än de samlade förlusterna under 2020 och 2021. Året innan betalade Bláa lónið ut 2,3 miljarder till aktieägarna.

Bolaget kommer inte att betala ut någon aktieutdelning för 2021.

Här kan du läsa mer om Bláa lónið.