fredag 1 april 2022

Två av tre islänningar vill bryta med Ryssland

Två av tre islänningar anser att Island bör bryta de diplomatiska förbindelserna med Ryssland. Och det är få som bekymrar sig över att Ryssland har listat Island som en fientligt sinnad nation. Samtidigt är det många som oroar sig över de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina. Färre är dock oroliga för egen räkning. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

När Ryssland invaderade Ukraina för en dryg månad sedan var den isländska regeringen entydig i sitt fördömande. Island har också slutit upp bakom EU:s och Natos sanktioner mot Ryssland. Ryska protester mot ställningstagandet har inte fått isländska ministrar att backa.

De skarpa fördömandena av invasionen ser ut att ha ett brett stöd. Och många islänningar vill dessutom gå ännu längre än vad regeringen redan har gjort.

Hela 66 procent anser att Island bör bryta de diplomatiska förbindelserna med Ryssland. Bara 14 procent tycker att de diplomatiska förbindelserna ska upprätthållas. Resterande 20 procent är varken positivt eller negativt inställda till att kapa banden till Ryssland.

Det är betydligt färre kvinnor och islänningar under 30 år som vill kapa banden. Män och personer som har fyllt 60 år uppger i större utsträckning att relationen mellan länderna inte ska rivas upp.

Islands fördömande av invasionen och sanktioner mot Ryssland fick i sin tur Ryssland att lista Island som en fientligt sinnad nation. Det ryska svaret är dock inget som bekymrar islänningarna.

Bara 26 procent svarar att de känner oro över svartlistningen - men av dessa är det hela 19 procent som bara är ganska bekymrade. Betydligt fler - 50 procent - är inte oroliga. Övriga 24 procent placerar sig i mitten.

Kvinnor, personer som har fyllt 60 år och islänningar bosatta på landsbygden är oftare oroliga. Minst bekymrade är män, personer som inte har fyllt 30 år och boende i huvudstadsregionen.

Island hade i går tagit emot 520 ukrainska flyktingar. Hela 86 procent är positivt inställda till att de får arbetstillstånd direkt vid ankomsten. Bara 4 procent tycker inte att de ska få arbetstillstånd.

Mest negativa är Folkets partis väljare. Där svarar 11 procent att ukrainska flyktingar inte bör få arbetstillstånd. Bland sympatisörer till Renässans och Gröna vänstern är det inga som vill neka ukrainare möjligheten att arbeta på Island.

Det är 61 procent som uppger att de befarar att kriget i Ukraina kan påverka den ekonomiska situationen på Island. Bara 15 procent har inga sådana bekymmer.

Däremot är det bara 32 procent som känner oro för den egna ekonomin. Något fler - 36 procent - upplever liten eller ingen oro.

Här kan du läsa mer om islänningars attityder till Rysslands invasion av Ukraina.