onsdag 18 maj 2022

Island vill expressbehandla Sveriges Nato-ansökan

Island kommer så snabbt som möjligt att godkänna Sveriges och Finlands ansökningar om inträde i Nato. Redan i dag - när ansökningarna formellt lämnas in - kan utrikesminister Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir i alltinget föreslå ett isländskt ja. En enig regering står bakom planerna på ett snabbt välkomnande.

När Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir blev statsminister 2017 valde hon att kompromissa bort partiets syn på Islands Nato-medlemskap. I partiprogrammet står det alltjämt att Gröna vänstern ska verka för att Island lämnar alliansen. Förslag om utträde kommer också regelbundet från partiets ledamöter.

Av samma skäl har Gröna vänstern motsatt sig ytterligare utvidgning av Nato. Partiet anser att alliansen snarare borde avvecklas än växa.

Men som statsminister har Katrín Jakobsdóttir alltså ställt sig bakom Islands säkerhetspolitiska hållning. Och där är medlemskapet i Nato centralt. Inför eventuella ansökningar om inträde från Sverige och Finland har hon också - för första gången i partiets historia - meddelat att hon inte kommer att säga nej till utvidgningen.

Sverige och Finland väntas i dag formellt ansöka om medlemskap i Nato. Utrikesminister Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir säger i Morgunblaðið att hennes mål är att Island ska tillhöra de medlemsländer som snabbast godkänner inträdet:
"Vi tänker vara bland de första länderna som behandlar detta. ... Både militärt och också på grund av att detta är mycket starka nationer där demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten värderas högt."
Så fort ansökningarna har lämnats in kommer Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir att lägga ett förslag i alltinget om att Island ska säga ja till Sveriges och Finlands inträde i Nato. Förslaget kommer att behandlas som andra frågor - genom två debattrundor och i alltingets utrikesnämnd.

Men Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir har redan diskuterat frågan i regeringen och med gruppledarna för samtliga partier i alltinget. Hon säger i Morgunblaðið att alla är eniga om att säga ja så snabbt som möjligt. Ett snabbt svar är enligt utrikesministern också ett sätt att visa ett symboliskt stöd för nordisk enighet.

Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir säger i Fréttablaðið att svenskt och finländskt medlemskap skulle stärka Islands ställning inom alliansen. Det handlar också om två nya medlemmar som skulle stärka alliansen som helhet:
"Där talar vi om våra närmaste grannar och vänskapligt sinnade länder som vi har väldigt mycket samarbete, kommunikation och kopplingar med på alla områden. Jag skulle säga att det stärker oss att få in de två länderna i Nato."
Nyligen skrev hon också på Facebook att Sveriges och Finlands inträde främjar säkerheten i den här delen av världen. På Twitter har hon välkomnat Sveriges ansökan och på Twitter har hon även lyft fram gemensamma värderingar som demokrati och mänskliga rättigheter utöver den militära kapaciteten.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir har i ett gemensamt uttalande med Danmark och Norge också välkomnat ansökningarna. Där skriver de att de kommer att agera för att ansökningarna ska behandlas snabbt och att de vid behov kommer att bistå med hjälp.

Här kan du läsa mer om Katrín Jakobsdóttirs ja till svenskt och finländskt Nato-medlemskap.