tisdag 24 maj 2022

Katrín Jakobsdóttir vill fortfarande att Island lämnar Nato

Statsminister Katrín Jakobsdóttir har inte ändrat åsikt om Islands Nato-medlemskap. Det har inte heller hennes parti Gröna vänstern. Men hon kommer som regeringschef att stå bakom den nationella säkerhetspolitik som klubbats i alltinget. Och Katrín Jakobsdóttir ger även sitt stöd till Sveriges och Finlands ansökningar om Nato-medlemskap.

I dag är det tre månader sedan Ryssland invaderade Ukraina. Island ställde sig direkt bakom de sanktioner mot Ryssland som EU och Nato tog initiativ till. Island har också på eget initiativ infört sanktioner. Ryska trålare får till exempel inte lägga till i isländska hamnar annat än om det råder en nödsituation ombord.

Island har vid flera tillfällen finansierat transport av krigsmaterial till Ukraina. Island har hyrt in flygplan som har flugit med gods till platser nära den ukrainska gränsen. Därifrån har de transporterats landvägen över gränsen.

Utrikesminister Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfa­dótt­ir skriver i ett interpellationssvar att transporterna hittills har kostat omkring 125 miljoner isländska kronor. På en fråga från socialdemokraten Rósa Björk Brynjólfsdóttir uppger hon att det specifika innehållet i transporterna är sekretessbelagt. Det handlar dock främst om ammunition och annan militär utrustning.

För regeringspartiet Gröna vänstern har kriget i Ukraina på nytt aktualiserat frågan om Nato-medlemskap. Island agerar i enlighet med den nationella säkerhetspolitik som har beslutat i alltinget. I den är Nato-tillhörigheten en av grundbultarna - och det är ett medlemskap som Gröna vänstern motsätter sig.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ledare för Centerpartiet, vände sig i alltinget i går med en rad frågor till Katrín Jakobsdóttir om hennes personliga inställning till Nato. Han frågade bland annat om hon nu var för medlemskapet i försvarsalliansen. Hon svarade att hon inför tillträdet som statsminister valde att sluta upp bakom säkerhetspolitiken:
"När jag år 2017 övertog det ämbete som jag har nu var det glasklart att jag skulle arbeta i enlighet med den i alltinget fastställda nationella säkerhetspolitiken som godkändes här med stor majoritet. Jag anser att jag har gjort det oförvitligt ända sedan dess."
Däremot upprepade hon Gröna vänsterns hållning om att Island bör lämna Nato. Katrín Jakobsdóttir konstaterade dock att hon då som nu hade partistyrelsens stöd för att följa den fastslagna nationella säkerhetspolitiken så länge som partiet ingår i regeringen.

Hon ville inte deklarera sitt stöd för Islands medlemskap i Nato. Hon ansåg till skillnad från Sigmundur Davíð Gunnlaugsson inte heller att det var underligt att hon hade en annan åsikt i Nato-frågan. Han tyckte nämligen att det hade varit underligt om Finland och Sverige hade ansökt om medlemskap samtidigt som statsministrarna varit emot inträde:
"Jag stödjer det demokratiska beslutet som Finlands och Sveriges parlament har fattat vad gäller att ansöka om medlemskap i Nato. Som statsminister arbetar jag i enlighet med den fastställda säkerhetspolitiken där Islands medlemskap i Nato är föreskrivet. Min rörelse, och där är jag inräknad, har inte ändrat åsikt om det medlemskapet."
Katrín Jakobsdóttir har tidigare sagt att hon inte kommer att motsätta sig att Nato expanderar genom Sveriges och Finlands inträde i alliansen. Det är första gången som en ledare för Gröna vänstern inte säger nej till utvidgning av Nato.

Här kan du läsa mer om Gröna vänstern och Katrín Jakobsdóttirs attityd till Nato-medlemskap.