torsdag 30 juni 2022

Fortsatt starkt stöd för att Island ska gå med i EU

För andra mätningen i följd är ja-sidan starkare än nej-sidan. Hela 48,5 procent av islänningarna anser att Island ska gå med i EU. Klart färre - 34,9 procent - motsätter sig medlemskap i unionen. Resterande 16,7 procent är varken positiva eller negativa till ett isländskt EU-inträde. Det visar en undersökning utförd av Prósent på uppdrag av Fréttablaðið.

För första gången på tretton år var i våras anhängarna av ett isländskt EU-medlemskap starkare än motståndarna. Något sådant hade inte hänt sedan Island ansökte om medlemskap sommaren 2009. Sedan dess har förhandlingarna stoppats, ansökan frusits och Island strukits från listan över kandidatländer.

Vändningen i opinionen kom efter Rysslands invasion av Ukraina. Island har slutit upp bland EU:s sanktioner mot Ryssland. Islands regering har också vid flera tillfällen fördömt det ryska angreppet. Samtidigt har även stödet för medlemskapet i Nato varit något starkare än vanligt.

Stödet för ett EU-inträde fortsätter att vara starkt. Det är nu 48,5 procent som uppger att de är för ett isländskt EU-medlemskap medan 34,9 procent säger nej. Resterande 16,7 procent är varken positivt eller negativt inställda till unionen.

När Gallup ställde samma fråga i mars var det 47 procent som var för ett medlemskap och 33 procent som var emot. Båda sidorna har alltså stärkts något samtidigt som andelen osäkra minskat i Prósents mätning.

Skillnaderna är stora mellan olika grupper. Mest utbrett är motståndet bland Centerpartiets väljare. Där är det bara 8 procent som säger ja till ett isländskt Nato-medlemskap.

Även bland Självständighetspartiets sympatisörer är ja-sidan i klar minoritet. Endast 20 procent vill att Island går med i EU. Bland anhängare till Folkets parti är 30 procent för ett isländskt inträde i unionen. Motsvarande siffra för Framstegspartiet är 35 procent.

Gröna vänstern anser att Island ska stå utanför EU - men de egna väljarna håller inte med om den linjen. I stället delar frågan om inträde de egna sympatisörerna där 40 procent säger ja till medlemskap medan 33 procent säger nej.

Nästan lika kluvna är sympatisörerna till Islands socialistparti där 46 procent säger ja och 32 procent nej.

Mest entusiastiska är Socialdemokraternas väljare där hela 83 procent vill att Island ska gå med i EU. Nästan lika många är EU-vännerna inom Piratpartiet där 82 procent säger ja till medlemskap. Även inom Renässans är ja-sidan stark med 79 procent som förespråkar ett isländskt inträde i unionen.

Hittills har inte alltingets två EU-positiva partier - Socialdemokraterna och Renässans - lyckats få upp frågan på den politiska dagordningen. De har i debatten pekat på att det redan finns en ansökan som inte återkallats och som därför skulle kunna aktualiseras på nytt. Det är dock bara en idé som Piratpartiet - som är för en folkomröstning - har anslutit sig till.

Regeringen - som består av motståndarpartierna Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - har avvisat alla tankar på att folkomrösta om att återuppta förhandlingarna om medlemskap. Så länge som de sitter vid makten kommer de sannolikt göra sitt yttersta för att inte väcka nytt liv i frågan.

Här kan du läsa mer om Island och EU.