måndag 27 juni 2022

Hvalur skjuter första sillvalarna på Island sedan 2018

På midsommaraftonens morgon landades en skjuten sillval på valfångststationen i Hvalfjörður. Det var den första sillvalen som jagats på Island på fyra år. Hvalur - som är det enda bolaget som bedriver jakt på sillval - har i sommar möjlighet att skjuta 193 djur. Årets valfångst kan vara ett sätt att se till så att näringen har ett liv efter 2023.

I fredags morse lade en av Hvalurs båtar till vid bryggan vid valfångststationen i Hvalfjörður. Där landades den första sillvalen som skjutits på Island sedan 2018. Senare samma dag landades ytterligare en sillval.

Årets jakt på sillval är den första på fyra år. Totalt skapar den omkring 150 arbetstillfällen på fångststationen i Hvalfjörður och i frysrummen i Hafnarfjörður. Jakten kom igång något senare än Kristján Loftsson, vd för Hvalur, hade hoppats. Väderförhållandena har varit ogynnsamma med starka nordanvindar.

Jakten väntas pågå till slutet av september. Den är inte bara beroende av goda väderförhållanden utan även av god sikt - vilket gör det svårt att fortsätta längre fram på hösten.

Hafrannsóknastofnun har utfärdat en fångstkvot på 161 sillvalar i år för området mellan västra Island och östra Grönland. Eftersom inga djur sköts förra sommaren får dock 20 procent av 2021 års kvot flyttas till i år. Den totala kvoten är därför 193 djur. Enligt myndigheten tros beståndet av sillval kring Island uppgå till omkring 30 000 sillvalar.

Myndigheten har dessutom utfärdat en kvot på 42 djur för fångstområdet östra Island till Färöarna - men där är det inget rederi som bedriver någon jakt.

Valfångsten har länge varit omstridd. De nuvarande fångstkvoterna gäller till och med 2023. Inför nästa femårsperiod har fiskeminister Svandís Svavarsdóttir utlovat en utredning om de ekonomiska konsekvenserna av jakten. Statsminister Katrín Jakobsdóttir har sagt att det verkat som att näringen närmast självdött och att det därför inte skulle vara motiverat med nya fångstkvoter.

Hvalur är det enda bolaget som bedriver jakt på sillval. Jakten är inte i närheten av att vara lönsam. Tidigare har det spekulerats i att Kristján Loftsson ändå fortsatt jaga som ett sätt att hålla Island utanför EU. Den återupptagna jakten nu kan vara ett sätt att visa att näringen inte är död - och att nya kvoter ska utfärdas för 2024 och fem år framåt.

I dagsläget finns ingen majoritet i alltinget för att stoppa valfångsten. Så länge som Självständighetspartiet och Framstegspartiet sitter i regeringen så är det uteslutet att den skulle tvinga fram ett stopp. Bägge partierna har starka kopplingar till fiskeindustrin och jordbruksnäringen och sätter dem före eventuella konsekvenser för turistnäringen.

Katrín Jakobsdóttir och Svandís Svavarsdóttir - som båda tillhör det tredje regeringspartiet Gröna vänstern - har hittills inte fått något som helst gehör inom Självständighetspartiet och Framstegspartiet för tankarna på att avbryta jakten på val för gott.

Det var i maj i år som det stod klart att Kristján Loftsson tänkte göra allvar av planerna på att återuppta jakten på sillval. Då togs valfångstbåtarna Hvalur 8 och Hvalur 9 till ett varv i Reykjavík för att göras i ordning inför jaktsäsongen. Båtarna hade då legat orörda i hamnen sedan jakten upphörde den 23 september 2018.

Inför säsongen hävdade Kristján Loftsson i Morgunblaðið att långa handläggningstider och byråkrati hos livsmedelsmyndigheten Matvælastofnun var skälet att Hvalur inte jagat på fyra år. Den här kritiken - som inte hörts tidigare - tillbakavisades av myndigheten i ett pressmeddelande. Där ansåg myndigheten att Hvalur inte inkommit med nödvändiga dokument förrän hösten 2021 och då hade bolaget fått ett förnyat tillstånd.

Här kan du läsa mer om Islands valfångst.