onsdag 29 juni 2022

Nato-kritiska partiers väljare backar Islands medlemskap

Gröna vänstern och Islands socialistparti vill båda att Island begär utträde ur Nato. Men en majoritet av bägge partiernas väljare är positiva till medlemskapet i försvarsalliansen. Och sju av tio islänningar anser att Island ska fortsätta tillhöra Nato. Det visar en opinionsmätning utförd av Prósent på uppdrag av Fréttablaðið.

Utträdet ur Nato har stått i Gröna vänsterns partiprogram ända sedan partiet bildades 1999. Sedan dess har partiet i alltinget lagt en rad förslag om att lämna försvarsalliansen. Inget av dem har dock varit i närheten av att få majoritet - och nu när partiet ingår i regeringen har Gröna vänsterns ministrar slutit upp bakom den officiella säkerhetspolitiken.

Även Islands socialistparti - som har två ledamöter i kommunfullmäktige i Reykjavík men som inte klarade femprocentsspärren i förra alltingsvalet - är motståndare till Nato-medlemskap. I partiprogrammet står det att Island ska verka för en fredsallians mellan grannländer och andra småstater som ett alternativ till Nato.

Islands socialistparti anser dessutom att islänningarna ska få folkomrösta om Nato-medlemskapet eftersom beslutet att gå med 1949 enbart fattades genom majoritetsbeslut i alltinget. Även inom Gröna vänstern har åtskilliga ledamöter genom åren talat om en folkomröstning i Nato-frågan som en möjlighet.

Men i nuläget har de inte de egna väljarna med sig. Hela 53 procent av Gröna vänsterns sympatisörer är positiva till Islands medlemskap i försvarsalliansen medan 23 procent är negativa och 24 procent är neutrala i frågan.

Bland anhängarna till Islands socialistparti är det fler som är Nato-motståndare. Det är dock 47 procent som säger ja till medlemskapet medan 40 procent säger nej. Resterande 13 procent är varken positivt eller negativt inställda.

Hos islänningar i allmänhet är stödet för Nato-medlemskapet betydligt starkare. Hela 71,6 procent är för att Island ska fortsätta tillhöra försvarsalliansen medan bara 11 procent är emot medlemskap. Övriga 17,3 procent har ingen åsikt i frågan.

Även inom övriga partier är det en majoritet som ställer sig bakom Nato-medlemskapet. Störst är uppslutningen hos Renässans väljare där hela 93 procent säger ja till Nato. Därefter följer Självständighetspartiet med 89 procent och Framstegspartiet med 87 procent.

Inom Socialdemokraterna, Folkets parti, Centerpartiet och Piratpartiet är 65 till 71 procent positivt inställda till Islands Nato-medlemskap.

Här kan du läsa mer om Island och Nato.