torsdag 21 juli 2022

Fyra av tio tycker att Island ska ta emot fler flyktingar

Fyra av tio islänningar anser att Island tar emot för få flyktingar. Nästan lika många tycker att det är lagom många flyktingar som får stanna i landet. Och två av tio vill i stället att mottagandet ska minska och att flyktingarna redan är för många. Det visar en undersökning utförd av Prósent. Samtidigt står det klart att 2022 kommer att bli ett nytt rekordår för antalet asylsökande.

Aldrig tidigare har så många asylsökande kommit till Island som i år. Hittills i år har 2 205 flyktingar registrerats - vilket kan jämföras med det förra rekordåret 2016 då det totala antalet asylsökande var 1 131 personer.

Den främsta förklaringen till den stora ökningen är kriget i Ukraina. Hela 1 379 av de asylsökande är ukrainska medborgare enligt Útlendingastofnuns statistik.

För att kunna ta emot alla flyktingar har exempelvis Hótel Saga i Reykjavík använts som tillfälliga bostäder. Även lägenheter tillhörande Háskólinn á Bifröst har blivit flyktingboenden.

Under sommaren har något färre sökt asyl än under våren. En bidragande orsak kan vara att flygen ofta är fullbokade och biljetterna dyra. Även tidigare år har det förekommit liknande mönster i ansökningarna om asyl.

Islands mottagande av kvotflyktingar i FN:s regi stannade av under coronapandemin. Regeringens mål är dock att välkomna minst 100 kvotflyktingar om året.

Vågen av asylsökande gör även avtryck i den senaste befolkningsstatistiken från Þjóðskrá Íslands. Den 1 juli i år var 1 410 ukrainska medborgare folkbokförda på Island - en ökning med 490 procent jämfört med 1 december 2021.

Vid halvårsskiftet bodde totalt 59 105 utlänningar på Island. Av dessa var de polska medborgarna i särklass flest. Hela 22 020 personer hade polskt medborgarskap. De utgör nu 5,8 procent av Islands befolkning.

Hela 40,4 procent av islänningarna tycker att Island i dag tar emot för få flyktingar. Ungefär hälften så många - 22,6 procent - anser däremot att flyktingarna redan är för många. Och 37 procent svarar att antalet är på en lagom nivå.

Men det finns stora skillnader mellan olika grupper. Bland islänningar som har fyllt 65 år är det 43 procent som uppger att flyktingmottagande ska minska. I åldern 25 till 34 år är det bara 15 procent som har samma åsikt.

I samma åldersgrupp - alltså 25 till 34 år - är det 55 procent som vill välkomna fler flyktingar. Endast 22 procent av dem som är 65 år eller äldre håller med om att antalet bör öka.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.