fredag 29 juli 2022

Nato vill bygga hamn i Finnafjörður på norra Island

En kaj vid Gunnólfsvík i Finnafjörður på nordöstra Island där fartyg kan lägga till - och där förnödenheter kan tas ombord och där besättningar kan bytas ut. Det föreslår nu Nato enligt uppgifter till Fréttablaðið. Även den isländska kustbevakningen skulle kunna använda anläggningen. Utrikesdepartementet har inte kommenterat uppgifterna.

Hösten 2006 lämnade de sista Nato-soldaterna basen i Keflavík. Nedläggningen var en följd av ett förändrat säkerhetsläge i Nordatlanten. Islands strategiska betydelse avtog i takt med att relationerna mellan öst och väst tinade upp och kalla kriget framstod som ett avslutat kapitel.

Men de senaste åren har både säkerhetsläget och attityderna förändrats. I budgeten för 2020 öronmärkte USA 57 miljoner dollar för investeringar i Natos anläggningar i Keflavík. Det handlade bland annat om att utöka kapaciteten för att stationera soldater på Island och för att bygga ut hangarer för att kunna ta emot P-8A Poseidon, ett flygplan som Nato använder för övervakning av ubåtar.

Investeringarna kommer att fortsätta. Nyligen utannonserade Ríkiskaup en utbyggnad med en prislapp på 94 miljoner dollar. USA vill bygga sex till sju förrådsbyggnader med en total yta på drygt 12 000 kvadratmeter.

Byggnaderna ska användas som lager för utrustning till flygfält. De ska enligt utrikesdepartementet inte användas för vapen eller krigsmateriel.

Nu uppger Fréttablaðið att Nato även har planer för Finnafjörður på nordöstra Island. I Gunnólfsvík vill Nato bygga en kaj som ska kunna ta emot fartyg.

Syftet med anläggningen är bland annat att fartyg ska kunna ta ombord förnödenheter och byta besättning. Det talas också om Finnafjörður som en hamn där förrådsfartyg ska kunna lasta förnödenheter.

Även den isländska kustbevakningen skulle kunna använda hamnen.

Utrikesdepartementet har inte kommenterat uppgifterna. Enligt Fréttablaðið förs diskussionerna än så länge på informell nivå. Björn S. Lárusson, tillträdande kommunchef i Langanesbyggð, vill inte uttala sig om planerna.

Företrädare för USA:s flotta har tidigare beskrivit östra Island som ett intressant område eftersom en närvaro där skulle underlätta övervakningen av ryska ubåtars rörelser i Nordatlanten.

Isländska staten arrenderar sedan tidigare mark i Gunnólfsvík i Finnafjörður. Platsen har på senare år varit aktuell för en djuphamn som skulle fungera som ett nav för trafik mellan Asien, Europa och Nordamerika. Tyska Bremenport gick in med miljonbelopp i projektet. Även kinesiska intressenter ville delta i uppbyggnaden.

Från kommunen Langanesbyggð och en lång rad politiker fanns även förhoppningar om att Finnafjörður skulle bli centrum för Islands oljeindustri. När det var aktuellt att försöka utvinna olja i Drekasvæðið - ett område beläget mitt emellan Islands nordöstra spets och den norska vulkanön Jan Mayen - var tanken att ha Finnafjörður som bas på fastlandet.

Planerna på en djuphamn ligger sedan flera år tillbaka på is. Och regeringen begravde tidigare i år drömmarna om Island som en oljenation. En Nato-anläggning i Finnafjörður vore ett sätt att utnyttja de undersökningar och de arbeten som redan gjorts i området.

Gunnólfsvík ligger en mil söder om Þórshöfn som är centralort i Langanesbyggð. På Gunnólfsvíkurfjall - som ligger vid Finnafjörður - byggde Nato 1987 en radarstation som är i drift än i dag. Nu är det dock kustbevakningen som sköter stationen.

Här kan du läsa mer om Finnafjörður och här kan du läsa mer om Natos investeringar på Island.