onsdag 20 juli 2022

Statsminister ber om dispens för att parskriva deckare

Statsminister Katrín Jakobsdóttir är på väg att göra allvar av planerna på att skriva en deckare ihop med bästsäljarförfattaren Ragnar Jónasson. För att få klartecken har hon skickat in en förfrågan om dispens från lagen som förbjuder intressekonflikter. I vanliga fall bereds sådana frågor av hennes eget departement. Nu går den i stället till finansminister Bjarni Benediktsson.

Hösten 2020 avslöjade bästsäljarförfattaren Ragnar Jónasson att han och Katrín Jakobsdóttir - statsminister och ledare för Gröna vänstern - planerade att skriva en deckare ihop. Den skulle utspela sig i Reykjavík 1986. I övrigt var båda förtegna om intrigen.

Katrín Jakobsdóttir ville dock tona ned förväntningarna. Hon konstaterade att hon inte hade mycket tid över och att Ragnar Jónasson därför sannolikt skulle få skriva boken på egen hand. Kanske skulle hennes insats resultera i ett tack från hans sida.

Valet av genre var knappast någon överraskning. Katrín Jakobsdóttir tog 2004 en magisterexamen i isländsk litteratur vid Háskóli Íslands. Hennes magisteruppsats handlade just om isländska deckare. I flera år recenserade hon deckare i isländska tidningar. Hon har också hållit föreläsningar om just deckare.

Nu ser det ändå ut som att hon är på väg att göra allvar av planerna på samarbetet med Ragnar Jónasson. Hon har enligt Kjarninn skickat in en förfrågan om dispens från lagen som förbjuder intressekonflikter.

Lagen syftar till att ministrar och departementsanställda inte ska ha bisysslor som på något sätt står i intressekonflikt med deras arbete. Den ska alltså förhindra att de har extra uppdrag inom områden som de har ansvar för inom jobbet.

I normala fall är det Katrín Jakobsdóttirs eget departement som beslutar i den här typen av ärenden. Så blir det inte den här gången eftersom begäran gäller henne själv. I stället hamnar beslutet hos finansminister Bjarni Benediktsson.

Frågan var först uppe vid ett regeringssammanträde i förra veckan. Då tog Bjarni Benediktsson inte något beslut i frågan men fick formellt uppdraget att hantera ärendet.

Här kan du läsa mer om Katrín Jakobsdóttirs och Ragnar Jónassons planer på att skriva en bok ihop.