torsdag 14 juli 2022

Statsminister: Ingen definition av ordet kvinna

Ordet kona, 'kvinna', har inte definierats av regeringskansliet. Därför finns det heller ingen tydlig definition i lagtext utan den utgår från det kön som finns registrerat. Det meddelar statsminister Katrín Jakobsdóttir ledaren för Centerpartiet Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Inför alltingets sommaruppehåll var det en av sexton interpellationer som han riktade till ministrar i Islands regering.

Inför förra sommaruppehållet i alltinget vände sig Centerpartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson till statsminister Katrín Jakobsdóttir med en fråga om hur många kön det finns. Bakgrunden till frågan var Islands införande av ett tredje juridiskt kön.

I pass markeras det tredje könet med bokstaven x. I lagtext och i andra sammanhang talas det om kvinnor, män och neutralt kön. Det tredje könet har alltså ingen tydlig definition och har från politiskt håll betraktats som ett slags samlingsbeteckning för personer som inte definierar sig som kvinnor eller män.

Just före sommaruppehållet skickade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson in sexton frågor till regeringens ministrar. En av dem var alltså en fråga till statsminister Katrín Jakobsdóttir där han ville veta hur regeringskansliet definierade kona, 'kvinna'.

Interpellationen fick en hel del uppmärksamhet. I sociala medier anklagades han för att försöka skapa motsvarande debatt som i USA och Storbritannien där den här typen av definitionsfrågor enligt kritiker används för att underblåsa splittring och diskriminering.

I svaret konstaterar Katrín Jakobsdóttir att det är regeringskansliet som ansvarar för jämställdhetsfrågor - och dit hör lagen om självbestämmanderätt över juridiskt kön. Den lagen gör att det är upp till individen att välja kön i folkbokföringen: kvinna, man eller könsneutral.

Syftet med lagen är bland annat att respektera alla människors könsuppfattning. Vidare skriver Katrín Jakobsdóttir att tillämpningen av andra lagar utgår från den könsregistrering som finns i folkbokföringen.

Katrín Jakobsdóttir skriver att det inte finns någon juridisk definition av kona. I lagtext talas det om kvinnor utan att begreppet definieras.

Om Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har rent språkliga frågor som rör ordet kona ombeds han av Katrín Jakobsdóttir att i stället vända sig till kulturminister Lilja Alfreðsdóttir. I hennes uppdrag ingår bland annat det isländska språket.

Här kan du läsa mer om Sigmundur Davíð Gunnlaugssons interpellation om antalet kön.