tisdag 2 augusti 2022

Förnekar uppgifter om plan för Nato-hamn i Finnafjörður

Det finns inga planer för en Nato-hamn i Gunnólfsvík vid Finnafjörður på nordöstra Island. Det hävdar utrikesdepartementet. Även kommunen Langanesbyggð dementerar Fréttablaðiðs uppgifter om Natos önskemål. Kommunen uppger att det inte kommit någon förfrågan varken från Nato eller utrikesdepartementet.

I fredags rapporterade Fréttablaðið att Nato ville bygga en kaj i Gunnólfsvík vid Finnafjörður på nordöstra Island. Syftet med anläggningen var att underlätta kartläggningen av ryska ubåtars rörelser i Nordatlanten. Hamnen skulle även användas för att ta ombord förnödenheter och byta ut besättningar på olika Nato-fartyg.

Tanken var inte bara att Nato skulle använda hamnen. Även isländska kustbevakningen skulle kunna använda anläggningen.

Planerna föreföll realistiska. Robert Burke, som basar över den amerikanska flottan i Europa, argumenterade nyligen för behovet av att skapa en bas på östra Island. Han ansåg att en sådan anläggning både skulle underlätta övervakningen av ryska ubåtar och främja säkerheten till havs eftersom den skulle underlätta räddningsaktioner.

Just i Gunnólfsvík arrenderar staten mark sedan tidigare. Området har också förekommit i diskussionerna för en djuphamn. Därför har det redan gjorts undersökningar om förutsättningarna för en hamn.

Enligt Fréttablaðið skulle diskussionerna mellan Nato, utrikesdepartementet och kommunen ha förts på en informell nivå. Än så länge skulle det inte finnas några officiella dokument som bekräftade planerna. Arbetet skulle dock pågå i tysthet.

Nu hävdar både utrikesdepartementet och Langanesbyggð - den kommun där Finnafjörður ligger - att uppgifterna är felaktiga.

Utrikesdepartementet skriver i ett uttalande att det inte har förts fram några önskemål om att bygga en hamn i Gunnólfsvík. Uppgifterna i artikeln saknar förankring i verkligheten:
"Nyheten är därför fel."
Även Langanesbyggð dementerar uppgifterna. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att den inte har fått någon förfrågan om ett hamnbygge i Gunnólfsvík:
"Med anledning av nyhetsrapportering i medierna i morse vill Langanesbyggð framföra att kommunen inte har fått något ärende från utrikesdepartementet eller Nato om uppbyggnad av hamnbyggnader eller kaj i Finnafjörður."

Fréttablaðið har inte korrigerat den ursprungliga artikeln och publicerade inte dementierna från departementet eller kommunen i sig. I en uppföljande artikel skriver Fréttablaðið i stället mer allmänt om hur den här typen av diskussioner i regel förs i det tysta trots en strävan från regeringen att skapa mer debatt om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Här kan du läsa mer om uppgifterna om planerna för en Nato-hamn på nordöstra Island.