måndag 29 augusti 2022

Ingen vulkanisk aktivitet i Meradalir på en vecka

Ingen ny vulkanisk aktivitet har registrerats i Meradalir sedan förra söndagen. Allt mer pekar på att utbrottet är över för den här gången - och att det därmed också står klart att det rör sig om ett av de minsta lavautbrotten på Island i modern tid. Förra årets utbrott i Geldingadalir skapade mer än tio gånger mer lava.

Klockan var några minuter i sex förra söndagen när den senaste vulkaniska aktiviteten noterades under utbrottet i Meradalir. Det ser också ut att ha varit den sista aktiviteten. En dryg vecka senare finns inga tecken på att utbrottet skulle vara på väg att börja på nytt.

Under helgen registrerades ett åttiotal jordskalv i området. Inget av dem var dock tillräckligt kraftiga för att kännas i bebyggelse. Det största skedde 00.34 i söndags och hade en magnitud på 2,4. Skalvets epicentrum var nära Krýsuvík.

Det finns i dagsläget inget samband mellan jordskalven och nya magmarörelser. Inte heller förekommer några rörelser i jordskorpan som kan kopplas till vulkanisk aktivitet.

Vulkanutbrottet i Meradalir pågick i arton dagar. Det var inte bara det mest kortlivade lavautbrottet på Island sedan sista utbrottet i Krafla 1984. Det var också litet sett till mängden vulkaniskt material.

Lavafältet som skapades under utbrottet täcker ett 1,2 kvadratkilometer stort område. En stor del av detta område hamnade under lava redan förra året under utbrottet i Geldingadalir.

Under utbrottet skapades 11 miljoner kubikmeter lava - vilket kan jämföras med 150 miljoner kubikmeter i Geldingadalir. Det lavafält som då skapades mätte 4,8 kvadratkilometer.

Veðurstofa Íslands uppmanar alltjämt personer som vandrar i området att vara försiktiga eftersom det inte kan uteslutas att utbrottet börjar på nytt. Den sannolikheten sjunker dock från dag till dag.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Meradalir.