måndag 1 augusti 2022

Jordskalv utlöser höjd beredskap för vulkanutbrott

Över 4 000 jordskalv har skakat sydvästra Island under helgen. Skalven norr om Geldingadalir blir allt grundare - vilket kan tyda på att magma stiger mot ytan och att ett vulkanutbrott kan närma sig. Myndigheterna har höjt beredskapen i området. Färgkoden för flygtrafik har ändrats från grön till gul i Krýsuvíks vulkaniska system.

Under natten mot lördagen började en jordskalvssvärm vid Fagradalsfjall och Geldingadalir utanför Grindavík - samma område där ett halvårslångt vulkanutbrott började i mars 2021. Intensiteten i skalvserien ökade vid lunchtid på lördagen. Det fanns också en tydlig trend att skalven blev grundare.

Fram till i morse hade över 4 000 jordskalv registrerats i området. Av dessa hade nio en magnitud på minst 4. Ytterligare drygt 80 skalv uppmättes till minst 3.

Ett skalv med en magnitud på just 4 inträffade klockan 14.02 på lördagen. Det följdes av ett skalv på 4,4 klockan 16.52, ett skalv på 4,3 klockan 20.48 och ett skalv på 4,2 klockan 4.06 natten mot söndagen. Samtliga dessa skalv var tillräckligt kraftiga för att kännas i bland annat Grindavík, Keflavík, Reykjavík och Borgarnes.

Epicentrum för majoriteten av skalven är strax norr om Fagradalsfjall och Geldingadalir. Skalvserien sträcker sig västerut mot Keilir.

Under söndagseftermiddagen minskade den seismiska aktiviteten något. Ytterligare ett stort skalv inträffade dock klockan 17.47. Skalvet hade en magnitud på 5,4 och var alltså det största hittills under den pågående jordskalvssvärmen. Skalvet kändes över stora delar av sydvästra Island. Det rörde sig om ett förhållandevis grunt skalv på 1,9 kilometers djup. Epicentrum var tre kilometer nordost om Grindavík.

Inga personskador har rapporterats på grund av jordskalven. Söndagens stora skalv ska dock ha orsakat skador på vattenledningar i Grindavík. På flera håll rasade föremål ner på golvet och vissa byggnader ska också ha fått sprickor.

Från Hella och Fljótshlíð i öster till Borgarnes och Snæfellsnes i väster ska glaset i fönsterrutor ha vibrerat av skakningarna efter skalvet. Skalvet ska dessutom ha varit så kraftigt att det kändes ända till Hólmavík i Västfjordarna.

De kraftiga skalven fortsatte under natten till måndagen. Ett skalv med en magnitud på 4,3 inträffade klockan 3.14. Det följdes av ett skalv på 4,2 klockan 3.41, ett skalv på 4,4 klockan 4.51 och ett skalv på 4,7 klockan 6.27.

En liknande jordskalvssvärm skakade samma område vid jul. Då ledde den inte fram till något nytt vulkanutbrott. Den här skalvserien började med större kraft - och att skalven blir grundare betyder sannolikt att magma närmar sig jordskorpan. De kraftiga skalven kan också bidra till att skapa öppningar uppåt för en magmaintrusion.

Inledningsvis skedde skalven främst på ett djup av fyra till åtta kilometer. Medan jordskalvssvärmen fortsatte inträffade allt fler på ett djup av två till fem kilometer.

Almannavarnir valde i lördags eftermiddag att höja beredskapen i regionen. Invånare uppmanas att säkra föremål på väggar och hyllor så länge som jordskalvssvärmen pågår. Det finns också en förhöjd risk för stenras i branter och fjäll.

Veðurstofa Íslands valde samma eftermiddag att ändra färgkoden för flygtrafik över Krýsuvíks vulkaniska system från grön till gul. Den gula färgen betyder att vulkanen visar tecken på onormal aktivitet.

Om jordskalvssvärmen skulle leda fram till ett nytt vulkanutbrott på Reykjanes är det inte troligt att det sker på exakt samma plats som förra utbrottet. De kanaler som då förde magma upp till ytan har nu fyllts av stelnad magma som är svår att bryta sig igenom. Magma tar den väg som bjuder minst motstånd - och där kan alltså jordskalven ha öppnat nya vägar strax norr om Geldingadalir och Fagradalsfjall.

Det finns i nuläget inget som pekar mot att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Det kan dock ändras snabbt.

Förra årets utbrott gick att följa i direktsändning genom flera webbkameror som alltjämt är i bruk. Här hittar du RÚV:s webbkamera och här, här och här hittar du Morgunblaðiðs webbkameror riktade mot Fagradalsfjall, Geldingadalir och Keilir.

Här kan du läsa mer om jordskalv och risken för vulkanutbrott på Reykjanes.