onsdag 17 augusti 2022

Kraftigt minskande lavaflöde i utbrottet i Meradalir


Lavaflödet i vulkanutbrottet i Meradalir har minskat avsevärt de senaste dagarna. Sedan i lördags har bara 4,1 kubikmeter lava i sekunden strömmat upp ur kratern. Att utbrottet tappar kraft märks också i att den glödande lavan inte längre rinner lika långt från kratern. Men att den lägger sig ovanpå förra årets lava innebär en ny risk.

De senaste dagarna har det funnits tydliga tecken på att vulkanutbrottet i Meradalir förlorar kraft. Utbrottet rasar längs en allt kortare spricka samtidigt som kratern fortsätter att växa. Men trycket är just nu inte så högt så att lava kan strömma särskilt långt - vilket i sin tur gör att risken för att lava ska börja rinna ut ur Meradalir minskat.

Under utbrottets tio första dagar var det genomsnittliga lavaflödet 10,4 kubikmeter i sekunden. Men nya mätningar som Háskóli Íslands presenterade i går visar alltså att mängden lava minskat avsevärt.

Från i lördags till i måndags var mängden lava som strömmade ur kratern bara 4,1 kubikmeter i sekunden. Det är lägre än under slutfasen av förra årets utbrott i Geldingadalir. Och trycket behöver inte sjunka mycket mer än så för att utbrottet ska upphöra.

I dag är det två veckor sedan utbrottet började. Det dramatiskt sjunkande lavaflödet kan peka på att utbrottet närmar sig sitt slut. Dagens situation utesluter dock inte att utbrottet kan få ny kraft och på nytt öka i intensitet. Och än så länge finns ett kontinuerligt lavaflöde ur kratern.

Det begränsade lavaflödet har gjort att lavafältet nu bara växer långsamt. Det mätte i måndags 1,26 kvadratkilometer. Hittills har utbrottet producerat 10 990 miljoner kubikmeter magma.

Den seismiska aktiviteten i området fortsätter att vara begränsad. Under gårdagen registrerades ett fyrtiotal skalv. Inget av dem var tillräckligt kraftiga för att kännas i bebyggelse. Inget hade heller en magnitud som översteg 2.

Lava från det pågående utbrottet lägger sig i stor utsträckning över lava från förra årets utbrott i Geldingadalir. Tyngden av den nya lavan gör nu att lava från Geldingadalir som ännu inte stelnat nu pressas längre ut i lavafältet. Det medför i sin tur att flytande lava kan finnas under skorpan på ett betydligt större område än tidigare.

Forskare vid Háskóli Íslands varnar nu alla besökare för att ge sig ut också på förra årets lavafält. Det var riskabelt redan innan - och nu har alltså riskerna blivit större. Det märks bland annat genom att delar av förra årets lavafält även har sjunkit.

Den som trampar igenom och fastnar i lavafältet kan inte räkna med att bli räddad. Därför är det enligt forskarna viktigt att inte utsätta varken sig själv eller andra för risker.

I dag kommer utbrottet i Meradalir vara stängt för besökare. Skälet är dåligt väder med hårda vindar och ihållande regn.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Meradalir.