torsdag 11 augusti 2022

Lava från vulkanutbrott i Meradalir hotar riksväg

Lava från vulkanutbrottet i Meradalir är på väg att nå upp till den lägst belägna öppningen ut ur dalen. När den väl börjat strömma ut ur Meradalir finns inga hinder på den fyra kilometer långa vägen mot Suðurstrandarvegur - en riksväg som skulle kunna hotas av lavan inom någon vecka. Experter hoppas i dag kunna flyga över området för att studera utvecklingen.

Vulkanutbrottet i Meradalir har nu gått in på sin andra vecka. Efter att ha varit stängt för besökare i tre dagar valde myndigheterna i går morse att åter öppna området. Flera tusen personer parkerade vid Suðurstrandarvegur för att vandra till Meradalir.

Polisen stoppade alla fordon med mindre barn för att se till så att inga barn under tolv år fanns med. Någon vuxen behövde i tveksamma fall visa barnens id-kort. Om det fanns barn under tolv i bilen tvingades de vända tillbaka. Polisen har också möjlighet att bötfälla personer som tar med sig små barn trots förbudet.

När förbudet infördes motiverades det med en rad händelser där föräldrar vandrat med barn i sällskap. Men barnen har inte orkat gå själva och föräldrarna har behövt bära dem - och i flera fall har inte heller föräldrarna orkat bära. Fram och tillbaka tar vandringen minst fem timmar och terrängen är bitvis brant och stenig.

I samband med att förbudet trädde i kraft motiverade polisen åtgärden ytterligare. Barn har också mindre motståndskraft mot luftföroreningar - och riskerar därmed att drabbas hårdare av giftiga vulkangaser.

Tanken är dock inte att barn ska vara permanent förbjudna. Om det blir möjligt att anlägga en mindre krävande vandringsled till Meradalir kan förbudet hävas.

Trenden med minskad seismisk aktivitet fortsätter. Bara ett fyrtiotal jordskalv registrerades i området i går. Majoriteten av dem hade epicentrum nära Krýsuvík. Samtliga skalv var så svaga att de inte kändes ens i närområdet.

Forskare och experter hoppas i dag kunna flyga över platsen för första gången sedan i slutet på förra veckan. Dåligt väder med dimma och begränsad sikt har gjort det omöjligt att observera utbrottet från luften.

Bilder från webbkameror visar att intensiteten i utbrottet ser ut att vara oförändrad. Lavaflödet beräknas till 15 kubikmeter i sekunden. I Meradalir håller nu tre kratrar på att formas - en större i mitten med en mindre krater på varje sida.

En forskargrupp vid Háskóli Íslands skriver på Facebook att lava nu är på väg att nå upp till kanten i östra Meradalir. Lavatäcket har tjocknat snabbt och lava kan när som helst börja strömma ut ur dalen. Den troligaste riktningen från dalens östra öppning är söderut mot Suðurstrandarvegur, den riksväg väster om Grindavík som går längs den här delen av den isländska sydkusten.

Från öppningen finns inga hinder på den fyra kilometer långa vägen fram till Suðurstrandarvegur. Det är i dagsläget oklart hur snabbt lavan rör sig eftersom forskare inte har kunnat följa utvecklingen på nära håll de senaste dagarna. Men det kan röra sig om allt från några få dagar till några veckor.

Under förra årets utbrott i Geldingadalir var Suðurstrandarvegur också hotad. Det fanns då en avsevärd risk att lava skulle nå fram till vägen och förstöra den. Då diskuterades olika åtgärder - som att gräva upp delar av vägen för att skydda resten, att resa skyddsvallar för att dirigera om lavan och att skapa en tunnel för lava under vägbanan.

I slutändan ansågs inget av förslagen vara realistiska. De skulle bli dyra samtidigt som sannolikheten för att de skulle kunna rädda vägen ansågs låg.

Om hotet mot Suðurstrandarvegur växer - vilket alltså är troligt - blir frågan både aktuell och akut på nytt. Hittills har myndigheterna inte tagit några beslut om eventuella åtgärder för att försöka rädda vägen undan de framvällande lavamassorna.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Meradalir.