fredag 19 augusti 2022

Vinterns oväder förstörde norra spetsen på Surtsey

Höga vågor under vinterns oväder förde med sig stora mängder sand som i sin tur förstörde växtligheten på Surtseys nordspets. Samtidigt har erosionen fortsatt att sluka delar av sydspetsen. Det visar Náttúrufræðistofnun Íslands årliga expedition till ön. Där hittades för första gången kärrharkrank och för första gången på 55 år en fästing.

Surtsey bildades under ett vulkanutbrott mellan 1963 och 1967. Island valde att stänga ön för besökare redan under tiden utbrottet rasade. Det är nästan enbart forskare som får tillstånd att gå i land på Surtsey. Därför har ön de senaste 55 åren i praktiken varit ett studieobjekt för hur nytt land koloniseras av djur och växter.

Náttúrufræðistofnun Íslands gör varje sommar en expedition till Surtsey för att studera flora och fauna. De kartlägger både vilka arter som tillkommer och vilka som försvinner. De senaste åren har de kunnat konstatera att den stora kolonisationen verkar vara över. Nu ligger antalet arter av både djur och växter ganska stilla.

I rapporten från årets expedition konstaterar forskarna att vinterns oväder har präglat utvecklingen på öns nordspets. Höga vågor gjorde att stora mängder sand spolades upp på land och förstörde växtligheten. Där fanns tidigare gott om skaftmålla - men förändringarna har reducerat beståndet till några få.

Under förra årets expedition påträffades åkerförgätmigej, backdunört och madrör. Ingen av dessa tre arter upptäcktes nu och de tros därför ha försvunnit från Surtsey.

Däremot hade hästhov och vit dunört spridit sig över större ytor.

Bland insekterna fanns en nykomling - nämligen tre exemplar av kärrharkrank som fastnade i en fälla. Denna art har tidigare inte observerats på Surtsey. En annan sällsynt gäst är fästing - en art som inte har setts till på ön sedan 1967. Den upptäcktes på en häckningsplats och troligen rör det sig om ett exemplar som kommit till ön efter att ha suttit på en fågel.

Lockespindel sågs första gången 2019. Nu har den blivit vanlig på vissa häckningsplatser.

Fågellivet har ungefär samma utbredning som tidigare. Det var dock inga fåglar som häckade på nordspetsen eftersom växtligheten försvunnit. I stället var det fler som hade byggt bon i lavan på öns östra del.

Forskarna observerade bland annat häckande korp, snösparv, ängspiplärka, sädesärla och tobisgrissla.

De noterade dessutom att erosionen fortsätter att påverka öns sydspets.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Surtsey.