fredag 16 september 2022

10 000 jordskalv vid Grímsey under senaste veckan

Inom loppet av en vecka har nu omkring 10 000 jordskalv inträffat nära Grímsey. Men den pågående jordskalvssvärmen ser ut att vara på väg att avmattas. De senaste dagarna har skalven blivit både färre och svagare. I dagsläget finns inga tecken på ett samband med vulkanisk aktivitet - men vissa av skalven sker i anslutning till ett vulkaniskt aktivt område.

Under natten mot förra torsdagen började en omfattande jordskalvssvärm ute till havs ungefär en mil öster om Grímsey. Det hittills kraftigaste skalvet inträffade samma natt och uppmättes till 4,9. Det skalvet kändes i stora delar av norra Island.

Inledningsvis registrerades över 2 000 jordskalv om dagen. Ett par hundra skalv hade en magnitud på minst 3 och kunde kännas på Grímsey och i vissa fall även på det isländska fastlandet.

Jordskalvssvärmen ledde till att myndigheterna utlyste förhöjd beredskap i regionen. Sedan i helgen finns kustbevakningens fartyg Þór i området för att kunna gripa in snabbt.

Men de senaste dagarna har den seismiska aktiviteten avtagit. Under gårdagen registrerades omkring 300 jordskalv i området - den lägsta siffran hittills sedan jordskalvssvärmen började för en vecka sedan.

Skalven har inte bara blivit färre. De har dessutom blivit svagare. Under gårdagen nådde bara ett skalv upp till 3. Det jordskalvet uppmättes till 3,2 och ägde rum klockan 20.32. Eftersom epicentrum var nästan två mil från Grímsey ledde det inte till några kraftiga skakningar på ön. Och det största skalvet under onsdagen hade en magnitud på 3,1.

Det finns inga tecken på att jordskalven skulle ha något samband med vulkanisk aktivitet. I stället tros de bero på kontinentalplattornas rörelser.

Majoriteten av skalven sker någon mil nordost om Grímsey. Jarðvísindastofnun vid Háskóli Íslands skriver på Facebook att skalven sker i anslutning till Nafir - ett vulkaniskt aktivt område där det har skett utbrott sedan förra istiden. På havets botten finns spår av utbrott i form av lavafält och lavaberg.

Hur många utbrott som sker långt ute till havs utan att någonsin bli synliga för människan är inte känt. Men så sent som 2013 fastslog forskare att ett utbrott ganska nyligen skett vid Stóragrunn mellan Grímsey och Kolbeinsey. Förmodligen sammanföll utbrottet med en jordskalvssvärm som inträffade hösten 2002.

Bryndís Brandsdóttir, forskare i geologi vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att ett större vulkanutbrott under ytan så nära land som Grímsey sannolikt skulle ha sådana effekter att människorna blev medvetna om det. Att skaffa sig kunskap om mindre utbrott kan vara betydligt svårare:
"Om det är lava som rinner på havets botten så värms sannolikt havet runt det och det går att mäta det. Kanske förändras ämnessammansättningen i havet något vilket går att undersöka och förmodligen strömmar gas upp till ytan."
Här kan du läsa mer om jordskalven vid Grímsey och här kan du läsa mer om det vulkanutbrott som tros ha ägt rum 2002.